דף הבית >> מדיה וארכיון >> 2015/16/17/18 >> לראשונה בארץ: מועצה אזורית הגלבוע תקצה חלק משמעותי מהכנסות היטל השבחה, לטובת קופת היישובים; פיתוח ניכר ליישובי המגזר הערבי
 

חיזוק דרמטי לפיתוח היישובים בגלבוע

במליאת מוא"ז גלבוע האחרונה התקבלה החלטה שיש בה כדי להשפיע באופן משמעותי על חיזוק ופיתוח היישובים בגלבוע. עובד נור, ראש המועצה, ביקש וקיבל את אישור המליאה למהלך תקדימי וייחודי במסגרתו יוקצו חלק מהכנסות היטל השבחה (וחלף היטל השבחה), על פי חלוקה יישובית. במעשה זה מכילה על עצמה הוועדה המקומית בגלבוע, ובאופן וולונטרי לחלוטין, כללים הנהוגים בוועדות המחוזיות.
 
המהלך מוסבר במוא"ז גלבוע, מתוך מענה לצרכים העולים מהתגברות הבנייה והצמיחה ביישובי הגלבוע, המתורגמים לתקבולי היטל השבחה משמעותיים, אותם מייעדת המועצה לאפיקי סיוע ישיר ליישובים בהם קיימת תנופת בנייה פרטית, אך אין להם מספיק הון לפיתוח תשתיות ומבנים ציבוריים. בהקשר זה, יצוין כי המועצה נדרשת לפעילות תקדימית ויצירתית (לראשונה בישראל), נוכח סרבול ומענה חלקי מצד המדינה לצרכים הציבורים ביישובים. במליאה הוצגו נתוני היטל השבחה בכלל יישובי הגלבוע, המראים כי בשנת 2014 הם הסתכמו ב- 6 מיליון שקל, בשנת 2015 טיפסו למעלה מ-7 מיליון, ואילו ברבעון הראשון של שנת 2016, הם כבר עומדים על למעלה מ-2 מיליון שקל.
 
עובד נור, ראש מוא"ז הגלבוע: "היישובים בגלבוע גדלים ומתפתחים ואיתם האתגרים הארגוניים, הפיזיים והקהילתיים. אנו מחויבים לסיוע בצרכים והאתגרים העולים מפיתוח היישובים. ייעוד חלק מהיטל ההשבחה לטובת קופת היישובים הוא צעד נכון אשר יעזור לנו משמעותית, מועצה ויישובים כאחד, להמשיך לפעול לחיזוק היישובים יחד עם העצמת הקהילות, התמקצעות הניהול, וחיזוק החוסן היישובי".
 
על פי ההצעה שהתקבלה כ-70% מסך כל הכנסות היטל ההשבחה (וחלף היטל השבחה), יוקצו כמקובל, עד כה, לכיסוי הוצאות הוועדה המקומית, כגון; הוצאות הנדסה, תביעות, העברות למימון תב"רים וכיו"ב. אחר כך יגזרו חצי מההכנסות ויועברו לקופת היישובים. חשוב לציין כי בשנים האחרונות, גם כך, נאמדו הוצאות הוועדה המקומית בשיעור של כ- 70% מסך התקבולים, כך שההחלטה כעת משקפת מצב חדש בו שאר ההכנסות יוקצו ישירות ליישובים.

 
החלוקה ליישובים תעשה באופן ישיר בהתאם ליישובים מהם נלקח ההיטל, כך שישוב הנמצא בתנופת פיתוח ובנייה יעשיר את יכולותיו לטובת הצרכים היישוביים, כקידום עבודות בנייה, פיתוח, תכנון וכל מטרה אחרת הניתנת לביצוע מכספי ההיטל (בכפוף להנחיות משרד הפנים). חלוקה זו תבוא בנוסף לתקצוב הפיתוח השנתי ביישובים, כפי שמוצג בתקציב המועצה. עובד נור: "כל יישוב המבקש לקדם פיתוח תשתית או מבנה ציבורי, גם אם יש לו תקציב חיצוני מאושר, לרוב מחויב להשתתף במימון, ולעיתים אף בשיעור של חצי מהעלויות. כך נוצר מצב בעייתי בו יישובים רבים לא יכלו לקדם פיתוח תשתיות ציבוריות בתחומם. המצב הופך לאבסורדי, ביישובים בהם קיימת תנופת בנייה, המגבירה את הצרכים הציבוריים ביישוב ומאידך מייצרת הזדמנות לצמיחה בגין הכנסות היטל ההשבחה".
 
פיתוח ניכר ליישובי המגזר הערבי
החלטת מליאת מוא"ז גלבוע תסייע ישירות לכל יישובי המועצה, ותורגש במיוחד בחיזוק היישובים הערבים. המועצה האזורית שבגלבוע מוגדרת "כמועצה המעורבת ביותר" (מקרב המועצות האזוריות בישראל), כאשר כ- 40 אחוז מאוכלוסיית המועצה מתגוררת בחמישה כפרים ערבים. היישובים הללו סובלים לרוב ממאפיינים דומים למרבית היישובים במגזר הערבי בארץ, הבאים לביטוי בקופת יישוב מדולדלת ומחסור במשאבים לטובת פיתוח הישוב. במרבית המקרים זוהי השתקפות והמשך למצב סוציו-אקונומי ירוד, הזנחה היסטורית, ובעיות בגביית מיסי וועד מקומי. אם זאת, פעילות נמרצת של מוא"ז גלבוע בשנים האחרונות, בקרב כל גורמי התכנון והפיתוח הממשלתיים, מתבטאת בשנתיים האחרונות בתנופת בניה נרחבת לטובת הדור הממשיך בכפרים.
 
עובד נור: "בגלבוע השכלנו לפתח מודל לחיקוי המטפח חיי שותפות ואחווה. אנו מתמודדים עם מצוקות קשות במגוון רחב של תחומים בכפרים, ובפרט בתחום התשתיות והדיור. פעילותנו שהובילה לבנייה מוגברת בכפרים משקפת, ולהערכתי עוד תשקף, תשלומי היטל השבחה משמעותיים, כשחלק מההכנסות הללו יוחזר כעת לכפרים עצמם לצורך בניה ציבורית".
 
הגדרות היטל ההשבחה:
היטל ההשבחה מוגדר כסכום בשווי מחצית ההשבחה שנעשתה עם עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. ההיטל נקבע ע"י שמאי מקרקעין והמועד הקובע לעריכת השומה הוא יום אישור התוכנית המשביחה. כספי ההיטל מיועדים לתכנון תכניות וביצוען לרבות הוצאות פיתוח ורכישת קרקע לצורכי ציבור והם מועברים לקופת הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

 
אינסטאגרם הגלבוע לצפיה בסרטוני וקליפים  מ.א.הגלבוע לחצ/י לפייסבוק הגלבוע  שלנו לחצ/י
     


 


יומן ארועים
ליומן הארועים מסך מלא לחצ/י
 
 
 
הרשמה לניוזלטר הגלבוע
 
גופי סמך מועצה


 
   
תאגיד קולחי הגלבוע מרכז "דורות בגלבוע החברה הכלכלית גלבוע
   
מרכז צעירים בגלבוע
 
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית הגלבוע 2006 ©  - כתובת למשלוח מכתבים: ד.נ גלבוע מיקוד  1894400    הבהרה משפטית      תנאי שימוש באתר   
לייבסיטי - בניית אתרים