דף הבית >> המועצה בשבילך >> לוח מכרזי מועצה
 

מכרז 13/18 – שיפוץ סדנא בי"ס עמק יפה – ישוב אומן

סיווג קבלני: ג' 1 (100)
עלות: 1,000 ₪
סיור קבלנים: חובה! בתאריך 4/6/18 בשעה 10:00. מפגש: בכניסה לבי"ס עמק יפה
מועד להגשה: 17/6/18 בשעה 10:30
*ניתן לרכוש את המכרז החל מתאריך 27/5/18 ועד 7/6/18 בלבד!
טל לפרטים: 04-6533355

 מועצה אזורית הגלבוע ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע

מכרז פומבי מספר   12/18
 
תובע עירוני של המועצה ותובע הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע
                                                                                                                
למסמך המכרז המלא לחצ/י

מועצה אזורית הגלבוע והועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע מזמינות בזה הצעות למתן שירותים של עורך דין אשר ישמש כתובע עירוני של המועצה ותובע הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע.
 
 
את מסמכי המכרז ותנאיו במעטפת המכרז, ניתן לקבל ממזכירת יו"ר ועדת מכרזים של המועצה מר הישאם זועבי בימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:00 .
 
 
את ההצעות על כל המסמכים הנספחים הנדרשים ע"פ תנאי המכרז – במעטפה אטומה, נושאת ציון מכרז פומבי 12/18, יש להפקיד במסירה אישית, עד ליום 22/5/18 בשעה 11:00, בתיבת המכרזים, שבמשרד יו"ר ועדת מכרזים של המועצה מר הישאם זועבי.
 
 
 
עובד נור
  ראש המועצה
 
למסמך המכרז המלא לחצ/י
 


מכרז 09/18 – בניית מעונות יום בכפר סנדלה ובקיבוץ תל יוסף
סיווג קבלני: ג' 1 (100)
עלות המכרז: 1,000 ₪
סיור קבלנים: חובה! בתאריך 25/4/18 בשעה 12:30.
מפגש: בכניסה לכפר סנדלה
מועד להגשה: 9/5/18 בשעה 10:30


מכרז 11/18 – שדרוג במה ותאורת שצ"פ – מקהל בגלבוע
סיווג קבלני: ג' 1 (100)+ ג' 1 (200)
עלות המכרז: 1,500 ₪
סיור קבלנים: חובה! בתאריך 26/4/18 בשעה 11:45.
מפגש: בכניסה לסקי בגלבוע
מועד להגשה: 9/5/18 בשעה 10:30
 
טל' לפרטים: 04-6533355

 


הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים

להורדת מסמכי הבקשה לחצ/י כאן

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר נכנס לתוקפו החל מיום 1.6.17 (להלן: "הנוהל"), תאגיד קולחי הגלבוע בע"מ (להלן: "התאגיד"), מזמין נותני שירות/יועצים המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים של התאגיד (להלן: "מאגר היועצים"), להגיש בקשה לצרפם למאגר בתחום אחד או במספר תחומים כפי המפורט ברשימת התחומים המצורפת.
פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה.
את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר ניתן לקבל, ללא תמורה. להורדת מסמכי הבקשה לחצ/י כאן
התנאים להיכלל במאגר לפי סוג השירות/הייעוץ מפורטים במסמכי ההזמנה.
בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.
כדי להיכלל בסבב הראשון והבסיסי של הקמת המאגר, יש להגיש הצעה מפורטת על גבי נספח ב' להזמנה זו בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה,  במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץPDF למייל kolhei@hagilboa.org.il עד ליום ראשון 30.4.18  בשעה 12:00.
בנושא הדואר האלקטרוני יש לציין את שם היועץ ותחומ/י הייעוץ לגביהם מוגשת הבקשה. כמו כן יש לכנות את הקובץ הסרוק בשם היועץ ובתחומי הייעוץ כאמור.
כל עוד לא יחליט התאגיד אחרת, פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, ובהתאם רשאי יועץ להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר היועצים על-פי פניה זו.
הזמנת השירותים תעשה על ידי התאגיד על-פי צרכיו מעת לעת, ואין בהזמנה זו וברישום המאגר כדי לגרוע מסמכותו או משיקול דעתו של התאגיד או של ועדת ההתקשרויות של התאגיד לפי הנוהל (להלן: "ועדת היועצים").
למען הסר ספק, יובהר, כי התאגיד רשאי להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך המותרת על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי לחייב את התאגיד להתקשר עם מי מקרב הנכללים במאגר או מקרה מגישי ההצעות במסגרתו.
                                                                                                                                        
בכבוד רב,

אינג' מוחמד אלבחירי – מנכ"ל
להורדת מסמכי הבקשה לחצ/י כאן
 

 

 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

 
אינסטאגרם הגלבוע לצפיה בסרטוני וקליפים  מ.א.הגלבוע לחצ/י לפייסבוק הגלבוע  שלנו לחצ/י
     


 


יומן ארועים
ליומן הארועים מסך מלא לחצ/י
 
 
 
הרשמה לניוזלטר הגלבוע
 
גופי סמך מועצה


 
   
תאגיד קולחי הגלבוע מרכז "דורות בגלבוע מרכז צעירים בגלבוע
     
 
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית הגלבוע 2006 ©  - כתובת למשלוח מכתבים: ד.נ גלבוע מיקוד  1894400    הבהרה משפטית      תנאי שימוש באתר   
לייבסיטי - בניית אתרים