ישיבת מליאה מס' 07/17 ביום רביעי 13.17 בשעה 18:00 • שינוי בימי קבלת קהל של הועדה המקומית: ב'-ה' בין השעות 08:30 ל- 15:30 למעט יום ראשון(מענה טלפוני בין השעות 12:00 - 16:00( • מוזמנים לקחת חלק בפעילויות שבמרכז דורות בגלבוע Hello World!