לעיון במשרות יש לגלול את הדף
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל מחלקה לשירותים חברתיים

למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל מחלקה לשירותים חברתיים בהיקף : 100% משרה דירוג עו"ס 

תיאור התפקיד: 
מנהל את המחלקה לשירותים חברתיים, מתכנן ומארגן את העבודה וחלוקתה.
אחראי לעבודתה התקינה של המחלקה, עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה, על מנת לתת 
שירותים חברתיים לאוכלוסייה בתחום הרשות המקומית, פועל לקידום רווחת התושבים ושותף 
לתכנון החברתי ביישוב. 
אחראי בפני ראש הרשות המקומית לתפקוד תקין של המחלקה ולביצוע תכניות הפעולה של 
השירותים החברתיים של הרשות המקומית, בהתאם לנוהלים ולהנחיות של משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים והרשות המקומית. 
פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנות והוראות 
המנכ"ל (תע"ס) ואחראי ליישום מדיניות זו. 
אחראי להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב שנתי, המבוססות על איסוף נתונים שיטתי 
וזיהוי צרכים בקהילה. 
אחראי לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחר 
ביצועם.
יוזם, מפתח ומקיים קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות המחלקה עם 
שירותי רווחה אחרים בקהילה, מייצג את המחלקה בפני גורמי חוץ.
אחראי לביצוע הרשומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי המחלקה ומן ההוראות 
שנקבעו ע"י המשרד בנושאים אלה.
אחראי להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים , בין השאר ע"י ייעוץ, הדרכה והשתלמויות 
בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול המחלקה ולשיפור השירות.
אחראי שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה ובמועד 
הרצוי, בהתאם לצרכי עבודת המחלקה.
פועל לשיתוף האוכלוסייה בתכנון ופיתוח שירותים.
 
דרישות המשרה:
מנהל מחלקה שבה 10 עו"ס ויותר (משרות מלאות)
א.בעל השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות הבאים: עבודה סוציאלית, מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, מינהל עסקים, כלכלה.
ב.בוגר קורס סגל מינהל בכיר במחלקות לשירותים חברתיים המוכר ע"י המשרד.
ג.ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.
ד.ניסיון בארגון והפעלת צוות עובדים, בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה, במו"מ עם מוסדות ויחידים, בניהול משק תקציבי על שלביו.
ה.כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ, כושר הדרכת עובדים. 
ו.רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ז.רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.
 
הערה: מועמד שאינו עונה לדרישה ב', יהיה עליו להתחייב לצאת לקורס סגל בכיר הקרוב ולסיימו. 
 
קו"ח כולל תעודות יש להעביר לפקס 04-6533361 או למייל, korot@hagilboa.org.il
 עד לתאריך 16.3.18 בשעה 12:00 
 
**המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד**
 
                                                                                    

למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ליחידה לקידום נוער מדריכים / ות קידום נוער (חינוך טיפול)

למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ליחידה לקידום נוער מדריכים / ות קידום נוער (חינוך טיפול)

בהיקף : 100% משרה
דירוג: חינוך נוער חברה וקהילה
תיאור התפקיד:
מאתר/ת ויוצר/ת קשר עם נערים בגילאי 14-18 הנמצאים בניתוק ממסגרת לימוד, ממסגרת עבודה או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.
פועל/ת בדרכים המתאימות עצמן למציאות החדשה בהתבסס על :
 • איתור ממוחשב בתוכנת קידום נוער
 • הפניה לקב"סים, יועצות ועובדי רווחה.
 • פניה אישית או הפנייה של ההורים.
 • איתור במרחב וירטואלי
 
מבצע/ת הערכה ומאבחן/ת קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים בטיפולו וכן, מעקב אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית.
פועל/ת בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הנחיהוהדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית.
פועל/ת בשיתוף פעולה עם הממונים ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך התרבות והספורט.
 
דרישות התפקיד:
השכלה - תואר ראשון המוכר ע"י מוסד להשכלה גבוהה או המל"ג בתחום: חינוך בלתי פורמאלי, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה, וכן, "היתר הדרכה" מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך התרבות והספורט.
הכשרה - השתתפות בקורס הכוון לעובדי קידום נוער.
ניסיון - עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה קבוצתית עם נוער.
כישורים אישיים – יכולת להתקשר ואמפתיה לנוער מנותק, עבודה בתנאי לחץ, יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית אכפתיות, יכולת ביטוי בכתב ובעל פה ויכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
 
נדרשת ידיעת השפה העברית או השפה הערבית.
 
 
קו"ח כולל תעודות יש להעביר לפקס 04-6533361 או למייל, korot@hagilboa.org.il
 עד לתאריך 9.3.18  בשעה 12:00


**המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד**
 
                                                                                    

למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה קצין ביקור סדיר (קב"ס)

למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה קצין ביקור סדיר (קב"ס)

בהיקף : 100% משרה דירוג: חינוך נוער חברה וקהילה

                                              
תיאור התפקיד:
עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 15 שנות לימוד.
א. בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
ב. איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
ג. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
ד. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
ה. ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.
השכלה נדרשת:
 • בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך.
עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 31 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-81/1.
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 81 ומעבר שלוש
בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות
יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
 • בעל תעודת הוראה.
 
ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים
לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי- פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער
בסיכון.
עבור הנדסאי רשום – הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי
במשך שש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
עבור טכנאי רשום – הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי
במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
דרישות נוספות:
 • שפות- בהתאם לצורך.
 • יישומי מחשב- שליטה בשימוש ביישומי ה-OFFICE.
 • רישום פלילי - היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א- 2001.
 • רישיון נהיגה - בתוקף.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 • עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
 • נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.
    
קו"ח כולל תעודות יש להעביר לפקס 04-6533361 או למייל, korot@hagilboa.org.il
עד לתאריך 9.3.2018  בשעה 12:00


**המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד**
 
                                                                                    

למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייע/ת לימודי חינוכי

למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייע/ת לימודי חינוכי
דרוג מינהלי – 4-7 או 6-8

35% משרה
בכפוף לאישור שעות ממשרד החינוך
 
תיאור התפקיד:
 
מתן סיוע ותגבור לצוותי ההוראה בבית הספר בתהליכי הוראה במבני הלמידה השונים פרטני, קבוצתי, כיתתי.
 
דרישות התפקיד:
 
 • מתן תמיכה למורה בפעילות הכיתתית.
 • מתן סיוע פרטני לתלמידים.
 • השתתפות בפעילויות המורים.
 
השכלה:
 • 12 שנות לימודים
 • סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
 • היעדר הרשעה בעברת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין תשס"א 2001.
 
 
קו"ח כולל תעודות יש להעביר לפקס 04-6533361 או למייל, korot@hagilboa.org.il
 עד לתאריך 9.3.18  בשעה 12:00


**המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד**
 
                                                                                    

עבור מרכז מעברים גלבוע ירדן– מרכז לקידום תעסוקתי למגזר הכפרי דרוש/ה

למועצה אזורית הגלבוע עבור מרכז מעברים  גלבוע ירדן– מרכז לקידום תעסוקתי למגזר הכפרי דרוש/ה עובד/ת סוציאלי  קהילתי-תעסוקתי בהיקף : 100% משרה

דירוג עו"סים
                                              
הגדרת התפקיד:
 • מיפוי ואבחון מצב קהילתי-תעסוקתי בישוב/ מועצה / אזור.
 • הובלת תהליכים בפיתוח כלכלי-קהילתי.
 • התערבויות קהילתיות בתחום התעסוקה (הסרת חסמים, פיתוח קבוצות מנהיגות).
 • בניית פרויקטים של התערבות קהילתית לתעסוקה והוצאתם לפועל.
 • יצירת שיתופי פעולה עם הנהגות הישובים בתחום התעסוקתי.
 • פיתוח רשתות חברתיות תומכות תעסוקה.
 • פיתוח וחיזוק התפיסה הקהילתית-תעסוקתית לצוות המרכז.
 • עדכון שוטף של מאגר המידע בנושא פעילויות קהילתיות.
 • הדרכת רפרנטים ישוביים / אוכלוסיות מיוחדות בתחום הקהילתי – תעסוקתי.
 • הנחייה וליווי של סדנאות תעסוקתיות לקבוצות משתתפים שונות.
 • שיווק המרכז להנהגות הישובים ולמשתתפים.
 • עבודה מול תכנית עבודה הכוללת יעדים ומדדים.
 • עבודה עם מאגר נתונים ממוחשב ועידכונו השוטף בפעילויות בתחום.
 
השכלה נדרשת:
 • תואר אקדמי בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 
ניסיון מקצועי:
 • לבעלי ניסיון של שנתיים בהובלת פרויקטים חברתיים.
 • או  לבעלי ניסיון של שנתיים בהנחיית קבוצות.
 • או לבעלי ניסיון בעבודה עם המגזר הכפרי.
 • עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה סוציאלית קהילתית.
                                              
דרישות נוספות:
 • בעל רכב ורישיון נהיגה בתוקף.
 
 
קו"ח כולל תעודות יש להעביר לפקס 04-6533361 או למייל, korot@hagilboa.org.il
עד לתאריך 2.3.2018 בשעה 12:00


**המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד**
 
                                                                                    

למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייע/ת מחליפה לגן ילדים

 

למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה סייע/ת מחליפה לגן ילדים דרוג מינהלי
דרגה -  7 - 5

 
היקף משרה: שעתי
 
תיאור התפקיד:
 
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל הגן וכן, בכפוף לתוכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות ומשרד החינוך.
 • הכנת הגן לקראת יום הלימודים.
 • אחריות על תחום הזנת הילדים.
 • מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.
 • שמירה על ניקיון הגן וסביבתו וסיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
 • תמיכה בגנן/ת במימוש תוכנית העבודה של הגן.
 • החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה.
 
השכלה:
 • 12 שנות לימוד.
 • סיום קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך וזאת, תוך שנתיים מיום תחילת המינוי.
 • סיים/ה בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
 
 דרישות נוספות:
 • נדרשת שליטה מלאה בשפה העברית – דיבור, קריאה וכתיבה.
 • ניידות חובה.
 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א – 2001.
 
 
יש לשלוח קו"ח לתפקיד במייל korot@hagilboa.org.il
או בפקס – 04-6533361.
 
עד לתאריך 13/02/2018  בשעה 12:00
 
משרה זו פטורה עפ"י חוק מחובת מכרז פומבי

למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מזכיר/ה למחלקת שירותים חברתיים

למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מזכיר/ה למחלקת שירותים חברתיים בהיקף : 100% משרה


דירוג מנהלי
                                              
תיאור התפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הרשות, לפי הנחיות הממונה.
 • ניהול והקלדה של מסמכים.
 • טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני)
 • מענה טלפוני ומענה לפניות הציבור.
 • ניהול לוח זמנים ופגישות של הממונה
 
השכלה:
12 שנ"ל או תעודת בגרות מלאה.
       
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 ארגון מידע וסדר
שירותיות
 
 
קו"ח להעביר לפקס 04-6533361 או למייל, korot@hagilboa.org.il
עד לתאריך 9.2.2018 בשעה 12:00
 
 

למרכזים קהילתיים גלבוע דרושים/ות מטפלים/ות למעונות יום**המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד**
 
                                                                                    

דרושים נציגים/ות לביה"ס עמק חרוד לעבודה זמנית

לפרויקט השכרת לוקרים ברחבי הארץ דרושים נציגים/ות לביה"ס עמק חרוד לעבודה זמנית החל מה-1/9 למשך שבוע עד שבועיים.                                               
 עיקר העבודה הינה איסוף תשלום מתלמידים ושיבוצם בלוקרים. חלק מהעבודה מתבצעת בבית הנציג מול מחשב. נדרש מחשב וגישה לאינטרנט. 

שעות העבודה: 08:30-13 בביה"ס + 2-3 עבודה בבית מול תוכנת מחשב.

*העבודה היא מעל גיל 18.
** ישנה הכשרה של כשעתיים באיזור המגורים  לפני תחילת העבודה.
 
 
לפרטים:1700-70-40-64    adonlocker@gmail.com נטע / תפארת
--
אדון לוקר בע"מ | טל': 054-4957276
משרד: 1-700-70-40-64 | פקס: 03-5214678 |  adonlocker@gmail.com

**המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד**
 
                                                                                    

למחלקת הנוער מרכזים קהיילתים גלבוע דרוש/ה רכז/ת תנועת בני המושבים

למחלקת הנוער מרכזים קהיילתים גלבוע דרוש/ה רכז/ת תנועת בני המושבים דרישות התפקיד:

  - ניסיון מוכח בעבודה עם בני נוער

  - בוגר/ת תנועת 'בני המושבים' ובעל/ת ניסיון בתחום החינוך וההדרכה

  - יכולת בניית תכניות עבודה שנתיות

  - יכולת עבודה בתנאים משתנים ותנאי לחץ

  - יכולת ארגון וכושר מנהיגות -יכולת ליווי צוותים חינוכיים. -תושב מ.א הגלבוע - יתרון | רכב חובה | נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות100%היקף המשרה 

קו"ח יש לשלוח למייל:  ruhama@hagilboa.org.il 

 רק פניות מתאימות תיעננה.