דף הבית  >>  חדשות ומבזקים  >>  ◄ קולחי הגלבוע- הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים
◄ קולחי הגלבוע- הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים
 

התאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר נכנס לתוקפו החל מיום 1.6.17 (להלן: "הנוהל"), תאגיד קולחי הגלבוע בע"מ (להלן: "התאגיד"), מזמין נותני שירות/יועצים המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים של התאגיד (להלן: "מאגר היועצים"), להגיש בקשה לצרפם למאגר בתחום אחד או במספר תחומים כפי המפורט ברשימת התחומים המצורפת.
פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה.
את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר ניתן לקבל, ללא תמורה. להורדת מסמכי הבקשה לחצ/י כאן
התנאים להיכלל במאגר לפי סוג השירות/הייעוץ מפורטים במסמכי ההזמנה.
בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.
כדי להיכלל בסבב הראשון והבסיסי של הקמת המאגר, יש להגיש הצעה מפורטת על גבי נספח ב' להזמנה זו בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה, במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץPDF למייל kolhei@hagilboa.org.il עד ליום ראשון 30.4.18 בשעה 12:00.
בנושא הדואר האלקטרוני יש לציין את שם היועץ ותחומ/י הייעוץ לגביהם מוגשת הבקשה. כמו כן יש לכנות את הקובץ הסרוק בשם היועץ ובתחומי הייעוץ כאמור.
כל עוד לא יחליט התאגיד אחרת, פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, ובהתאם רשאי יועץ להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר היועצים על-פי פניה זו.
הזמנת השירותים תעשה על ידי התאגיד על-פי צרכיו מעת לעת, ואין בהזמנה זו וברישום המאגר כדי לגרוע מסמכותו או משיקול דעתו של התאגיד או של ועדת ההתקשרויות של התאגיד לפי הנוהל (להלן: "ועדת היועצים").
למען הסר ספק, יובהר, כי התאגיד רשאי להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך המותרת על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי לחייב את התאגיד להתקשר עם מי מקרב הנכללים במאגר או מקרה מגישי ההצעות במסגרתו.
בכבוד רב,
אינג' מוחמד אלבחירי – מנכ"ל
http://www.hagilboa.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94.html

 
אינסטאגרם הגלבוע לצפיה בסרטוני וקליפים  מ.א.הגלבוע לחצ/י לפייסבוק הגלבוע  שלנו לחצ/י
     


 


יומן ארועים
ליומן הארועים מסך מלא לחצ/י
 
 
הרשמה לניוזלטר הגלבוע
 
גופי סמך מועצה


 
   
תאגיד קולחי הגלבוע מרכז "דורות בגלבוע מרכז צעירים בגלבוע
     
 
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית הגלבוע 2006 ©  - כתובת למשלוח מכתבים: ד.נ גלבוע מיקוד  1894400    הבהרה משפטית      תנאי שימוש באתר   
לייבסיטי - בניית אתרים