לטופס הנ"ל יש לצרף ולשלוח לפקס מספר: 04-6533261- לידי שחר
א. צילום תעודת זהות של ההורים כולל ספח שבו רשומים הילדים
ב. צילום תלושי שכר
ג. אישורי הכנסה אחרים אם יש
ד. אישור מביטוח לאומי לאנשים שלא עובדים
טופס שיישלח ללא צירוף המסמכים הנ"ל , לא תידון בבקשתו.
 *
 *

 *

 *
 *
 *


3. שמות הילדים הנוספים הגרים בבית ועיסוקם (כולל ילדים לפני גיל חינוך)
 *
 *
עובד או תלמיד  *

עובד או תלמיד

עובד או תלמיד

עובד או תלמיד

עובד או תלמיד

הריני מבקש לקבל הנחה מתשלום לקייטנת קיץ 2012
הריני משלם לקייטנה  *
   *