תושבים יקרים, 

בחודש יוני 2015 נכנסתי לתפקידי, תוך התמודדות עם המצב הכלכלי המאוד לא פשוט, שבו היתה שרויה המועצה, באופן שהיקשה על תפקודה. 
מעבר לגרעון השוטף, שצפוי להסתכם בכעשרה מיליון שקל לשנת 2015 בלבד, נמצאת המועצה בגירעונות מצטברים בסך כ- 70 מיליון שקל.
מצב זה ועומס המלוות, הביאו לנקיטת צעדים קשים נגד המועצה, החל מעצירת תקציבים על ידי משרדי הממשלה ועד לסירוב הבנקים לתת למועצה הלוואות.

ראש מועצה אזורית הגלבוע, עובד נור

זאת ועוד, המצב התזרימי לא מאפשר למועצה העברת החזרי ועדים, הנאמדים בסך של כ- 6 מיליון שקל, מתוכם כ- 2.4 מיליון שקל עבור שכר מנהלי הקהילות.

אנו צועדים כיום לקראת התייעלות המערכת, בשיתוף משרד הפנים, אשר תאפשר את חידוש העברת התקציבים למועצה ושיפור מצבה הכלכלי, לטובת קידום תכניות ופעילויות במגוון תחומים.

עם כניסתי לתפקיד התחלתי בתהליך למידה מעמיקה ואינטנסיבי, בעקבותיו אני פועל לייצוב, הסדרה, שיפור והרחבת הפעילות למען התושבים, בתהליכים המובלים על פי עקרונות שיתוף הציבור, שקיפות ומינהל תקין.  לשנת 2016, אישרה מליאת המועצה את ההצעה למסגרת תקציב מאוזנת שנאמדת בכ- 178מיליון שקלים ודגש יושם על השקעות בתחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ושיפור השירות לתושבים.

בחודשי הקיץ הצלחנו להכין בתוך זמן קצר את מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים, בהשקעה חסרת תקדים של למעלה ממיליון שקל, אשר שימשו לשיפוצי מוסדות החינוך ותיקון ליקויי בטיחות. אנו ממשיכים לסייר בגני הילדים במועצה ולטפל בצרכי הילדים ובבקשות צוותי החינוך. עם תחילת שנת הלימודים, הוקמה מועצת חינוך, מועצת נוער ונפתחה שנת הפעילויות במוסדות החינוך הבלתי פורמלי. הכנסנו תכניות חדשות ומתקדמות למערכת החינוך ותכניות העשרה ליישובים, ביניהן מרכזי מתמטיקה, חלל ורובוטיקה בתוך ומרכזי העשרה ולמידה.

בתוך כך, אנו מסיירים רבות בשטח, נפגשים עם הנהגות היישובים ביישובים ופועלים לפיתוח וקידום ההרחבות, ביצוע ושידרוג תשתיות ומוסדות חינוך וספורט, ועוד.
לאחרונה אושרו תקציבים לביצוע כיכר באזור התעשייה, תכנון ופיתוח המיקהל, הסדרה והצבת מצלמות באתרי המעבר, צמצום וחיסכון בהוצאות הטמנת הפסולת, מתקני ספורט ביישובים, הסדרי בטיחות, ועוד.
כחלק ממדיניות המועצה לשיפור העשייה בגלבוע, יגובשו תכניות רחבות לקידום החינוך ולשיפור השירות, לצד פיתוח החקלאות ומנופי הצמיחה, ביניהם תיירות, תעשייה ועסקים.
נמשיך להיות קשובים לצרכים השונים בקהילה, לפעול בשיתוף עם הוועדים, הפורומים הציבוריים ובעלי התפקידים בשטח, על מנת לשפר את איכות החיים ולהוביל יחד תהליכים של התחדשות וצמיחה בגלבוע. ברצוני להודות לכל השותפים, הפעילים והמתנדבים, הנרתמים לעשייה הציבורית.
 
שלכם,
עובד נור
ראש המועצה