ליבי יוסף. מנהלת התכנית 
נייד 050-5721997
טלפון – 06-6533267
דוא"ל: [email protected]

ייעוד
ניהול תכנית הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול- ביטחון קהילתי, ויצירת תשתית יישובית ומסוגלות
קהילתית למניעה והתמודדות עם אלימות ושימוש בחומרים ממכרים, לפי מספר תחומים:

  • תחום החינוך הפורמלי: קידום וטיפוח תכניות חינוכיות למניעה והתמודדות עם אלימות ושימוש בחומרים ממכרים והגברת תחושת הביטחון והמוגנות של תלמידי ומורי בתי הספר.
  • תחום פנאי - חינוך בלתי פורמלי: תרומה לפעילות שעות הפנאי לנוער בעיקר בשעות הערב והלילה ופיתוח חלופות להתנהגות אנטי-חברתית: מגרשים מוארים, קיץ בטוח, מדריכים במרחב הציבורי.
  • תחום קהילה: ימי עיון, הסברה, עבודה קהילתית, שיתוף התושבים והרחבת מספר המתנדבים במסגרות השונות.
  • תחום טיפול ושיקום - רווחה: פיתוח שירותים ותכניות טיפוליות להתמודדות עם תופעות האלימות, הסמים והאלכוהול לכל האוכלוסייה איתור ושיקום.
  • תחום ביטחון: אחזקת מענה טכנולוגי בסיסי: מצלמות, הרחבת שיתוף הפעולה עם אכיפה ופיקוח
  • תחום האכיפה: הקמה ותפעול סיירות הורים ושימור מתנדבים, יזום מבצעי אכיפה ביישובים בשת"פ המשטרה
  • תחום ההון האנושי: הדרכה של אנשי מקצוע, מורים וגננות בתחום גבולות, תקשורת, גיל ההתבגרות
  • והתנהגויות