חוברת זו, היא בבחינת כתב התחייבות על השירותים שבאחריות המועצה לספק ליישוביה ולתושביה, לאחר ששקדנו על הרחבת סל השירותים לתושב והתאמתו לצרכים המשתנים, תחת תפיסת מודל האוטונומיה הניהולית ליישובים

להורדת חוברת סל שירותים לחץ כאן