נרתמים למיגור תופעת החתולים המשוטטים ברחבי המועצה

תקופה ארוכה אנו עדים לתופעת ריבוי חתולי חצר בתחומי המועצה. ריבוי הגורם לאי נוחות רבה ומהווה מפגע תברואתי לתושבי המועצה.

בשנת 2004 2005 בוצעה פעולת עיקור/סירוס חתולים משוטטים חסרי בית.

בפעולה עוקרו וסורסו למעלה מ- 400 חתולים.

תופעת ריבוי חתולים הינה כלל ארצית ונובעת בעיקרה ממקורות מזון מרובים, הן שמקורם מאשפה ציבורית והן מהאכלה יזומה ע"י חובבי חתולים.

 בעקבות "בג"ץ חתולים" הגדיר משרד החקלאות נוהל טיפול בחתולי רחוב. מתוך הנוהל והבג"ץ ניתן להסיק כי יש למצוא דרכים הומניות לצמצום חתולי הרחוב.

 הדרכים הן:

  1. צמצום ריבוי החתולים ע"י פעולת עיקור/סירוס
  2. הקמת תחנות האכלה מסודרות המופעלות ע"י מתנדבים/מאכילי חתולים.

בכוונתי להתחיל בפיילוט "עיקור וסירוס חתולי חצר". אני פונה לכל מאכילי/בעלי חתולי חצר, ליצור קשר עם מוקד 109 של המועצה ולמסור פרטים על כמות החתולים, מיקומם ואיש הקשר במקום.

 פעולת איסוף, עיקור/ סירוס ומתן חיסון נגד מחלת הכלבת, כרוכה בתשלום, הסכום שנקבע הוא 120 ₪. סכום זה עבור החזר הוצאות בלבד.

 מקווה להיענות מלאה ושיתוף פעולה

 

חתול