"הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים"

(שמואל ב', פרק א, פסוק כ"ה)

 

מועצה אזורית הגלבוע מרכינה ראשה ומתייחדת עם זכר הנופלים במערכות ישראל

 

 

הנופלים מישובי הגלבוע: