להורים  שלום רב !

 תכנית מילת   מסגרת   יום    לימודים   תוספתית,  פועלת בפיקוח משרד  החינוך והעמותה לתפנית בחינוך.

 במימון משרד החינוך , מועצה אזורית  הגלבוע   והורים.

 התוכנית תפעל בימים א', ב', ג', ד'  בין השעות 14:00-16:00.

 תאריך משוער לפתיחת התכנית   08/09/2019.

 לרישום ותשלום לחצ/י

פתיחת ההרשמה 20.08.19   מועד אחרון לרישום עד תאריך  25/08/19

התשלום הינו תשלום שנתי ע"ס 1600 ₪.

שימו לב- תשלום עבור ביטוח, סל תרבות ותוכנית קר"ב- ישולם בנפרד בשוברים שיישלחו אליכם לדואר.

הורים שלא יסדירו את התשלום עבור שנת הפעילות הקרובה ובגין חובות קודמים, ילדיהם לא יוכלו להשתתף בתכנית מילת בשנת הלימודים תש"פ.

 בתכנית:

  • ארוחת צהריים חמה לילדים, בפיקוח תזונאית. ילדים עם רגישות - יש לשלוח אישור רפואי להדר ממח' חינוך Hadar@hagilboa.org.il
  • הגן יופעל ע"י צוות מקצועי הכולל 2 אנשי צוות.
  • התוכנית תכלול תכניות פדגוגיות, מותאמות לגן, בפיקוח משרד החינוך.
  • יינתן מענה מכוון פרט לילדים בתאום עם הגננות ובאישור ההורים.
  • הגן  יתוקצב לרכישת חומרים פדגוגים.
  • הצוותים יעברו השתלמויות במהלך השנה.
  • ביטול רישום יעשה ע"פ  הודעה בכתב ויחויב עבור חודש נוסף. עזיבה לאחר 31.03.20 לא תזוכה בהחזר כספי.

פתיחת התכנית בתאריך 08/09/19  מותנית במינימום 75%  מילדי הגן.
שימו לב: במידה ולא יימצא כוח אדם מקצועי לא תופעל תכנית מילת.

 לרישום ותשלום לחצ/י

 

בברכת שנת פעילות פורייה !

 

שחר צור-רויטמן                                                                                                                        יאיר ילובסקי

       מנהלת גנים                                                                                                                           ראש מינהל החינוך