מרכזת: עו"ס מירי ניצן

טלפון: 04-6533343
דוא:ל: [email protected]

מסגרת הנותנת מענה משלים לילדים בכיתה א-ו לאחר שעות בית הספר, ילדים אשר הופנו ע"י העו"ס .

דרכי ההפניה למרכז:

  • דרך עו"ס יישוב, דרך אנשי מקצוע נוספים בקהילה