המחלקה פועלת  להגדלת מספר הכלבים והחתולים המחוסנים נגד כלבת, בהתאם לתכנית חיסונים שנתית, כולל הגעה לכל יישובי המועצה פעם בשנה במהלך השנה.
כמו-כן, פועלת המחלקה להגברת האכיפה של חוק הפיקוח על הכלבים.

הגברת הפקוח הווטרינרי על גידול דגי מאכל ובע"ח בכלל, פקוח על מסעדות ומרכולים המשווקים מזון מן החי, כולל פעילות בתחנת לבדיקות משנה להבטחת פיקוח על המזון מן החי המגיע אל האזור.

קיום כלביה אזורית המשרתת את הגלבוע והסביבה.

טיפוח יחידת אימוץ הקולט את הכלבים שסיימו עפ"י חוק את משך ההסגר הקבוע בחוק.

קיום פעילות לעידוד אימוץ כלבים

וקיום כלביה אזורית המשרתת את הגלבוע והסביבה.

טיפוח אגף הקולט את הכלבים שסיימו עפ"י חוק לרצות את משך ההסגר הקבוע בחוק.

קיום פעילות לעידוד אימוץ כלבים.

וטרינריה