מידע כללי

מנהל השרות לתושב, מאגד בתוכו את כל מגוון השרותים שמספקת מועצה אזורית לתושביה.

מבנה ארגוני זה, מאפשר התמקצעות בגישה המתייחסת אל התושב כאל לקוח, תוך טיפוח תרבות שירות,

תקני שירות ורמת שירותים נאותה, לצד שילוב כוחות בהתנהלות, לייעול ומיטוב מערך השירותים הכולל.

 

תחומי אחריות סגן ראש המועצה וראש מינהל שירות לתושב

ניהול וביצוע שוטף של מדיניות ראש המועצה ומליאת המועצה, למימוש חזון המועצה ותוכניותיה בתחומים הנוגעים לעבודת המינהל .

איתור מקורות הכנסה ואפיקים מימוניים עבור יעדי המינהל וביצוע המשימות תוך איזון תקציבי מלא.

הנחיית הכפיפים בהתאמת תכניות העבודה לחזון וליעדים.

קביעת מדדי בקרה בעבודת המינהל .

איתור נקודות כשל, חתירה להשבחת עבודות המינהל ומתן מענה הולם לצרכי התושבים והישובים.

אירגון,התאמה ושיתוף פעולה בין מחלקות המינהל לייעול עבודת המועצה ותאום עם המינהלים האחרים.

קשר ועבודה עם הנהלות הישובים ותושבי המועצה .

טיפול במגוון נושאים ובעיות באופן ישיר.

 

תחומי אחריות מזכירת ס.ראש המועצה וראש מינהל שרות לתושב-ליבי יוסף

שרותי מזכירות

פיקוח ובקרה על תקציב המינהל

קבלת קהל

תאום ובקרת ביצוע תוכניות עבודה ושוטף במינהל.