הנדון: מתן מענה לתושבי היישוב על ידי המחלקה לש"ח במועצה.

 

שלום רב,

 

אנו מבקשים לעדכן כי בעקבות יציאת עובדת לחופשת לידה ותוספת פעילויות חדשות, אנו עומדים במצב של תקינה זמנית  חסרה לטובת מתן מענה לתושבים ביישובים ברמה הפרטנית.

בשל חסר זה , ועד אשר ייקלטו עובדות נוספות במערכת, נעשה ככל יכולתנו לספק את השרות באופן מיטבי ועל פי שיקול דעת מקצועי-

 

על כן- 

 

מקרים דחופים ושאינם סובלים דיחוי יקבלו מענה בקדימות גבוהה, שאר הפניות ייענו על פי מידת הדחיפות ובהתאם לסדרי עדיפויות .

 

אנו כולנו תקווה שנוכל בהקדם לחזור לשגרת עבודה לטובת כלל תושבי הגלבוע.


 

בברכה 

 

סמדר אורג                                                        תמר סדור- הלפרין/ הגר מיניקיטה

מנהלת מחלקה                                                                    ראשי צוותים