מרכזת: עו"ס נועה רב

טלפון: 04-6533247
דוא"ל: [email protected]

המרכז נותן מענה פרטני וקהילתי לטיפול ולמניעה של אלימות בין זוגית במשפחה.

דרכי ההתערבות הינן: הערכות מסוכנות, הגנה על קורבנות, טיפול ושיקום הקורבן, התוקף

והמשפחה, מניעה וחינוך לכלל האוכלוסייה.

דרכי הפניה למרכז

  • באופן ישיר, דרך עו"ס יישוב, דרך אנשי מקצוע נוספים בקהילה
  • ניתן גם להתייעץ באופן אנונימי לגבי חשד למקרה של אלימות במשפחה.