מנהלת עו"ס יערית גינזברג
טלפון: 04-6533285
דוא"ל:  [email protected]

מרכז נתיבים להורות מטרתו צמצום מצבי סיכון של ילדים או מניעתם באמצעות בניית כוחות המשפחה, שיקום היחסים בין הורים לילדים, שיפור תפקוד ההורים בכל הקשור לטיפול בילד ולהתייחסות אליו, סיוע בשמירת שלמות המשפחה בד בבד עם הבטחת התפתחותו התקינה של הילד.

דרכי ההפניה למרכז:

  • דרך עו"ס יישוב, דרך אנשי מקצוע נוספים בקהילה