המשך ביצוע סקר מדידות ביישובי הגלבוע

 החל משנת 2012 מבצעת מועצה אזורית הגלבוע סקר מדידות ושימושים בנכסים  ברחבי המועצה, וזאת על פי חובתה לעדכן את בסיס הנתונים למטרות של תכנון אורבני, חיובי ארנונה וכדומה. עד כה נסקרו 13 יישובים.
 
בשנת 2016 יימשך הסקר, ואנו מבקשים מכם לשתף פעולה עם צוותי הסוקרים והמודדים שיפעלו מטעמנו.  הודעה בטרם תחילת עבודת הסוקרים, תשלח לוועד היישוב ולתושבים באמצעות תיבות הדואר.


לרשותכם לינק לנוסח ההודעה:

 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אם במהלך השנה יתגלו הפרשי שומה מביקורות ומדידות יזומות, המועצה רשאית לתקן את השומה בהתאם.
 
לפרטים וברורים ניתן לפנות לסנדרה נאבסו, מחלקת הגבייה, באמצעות דוא"ל [email protected]