עו"ס פואד אבו אלהיג'א

 [email protected] 04-6533216

בניית תכנית פעולה אשר תופעל לקידום כלל אוכלוסיית היעד בשיתוף הפעילים ובעלי התפקידים ביישוב.
עיסוק במניעה בקרב הקהילות הנמצאות במצבים המתפתחים לכדי משברים ומצוקה.
שימוש במגוון שיטות התערבות כולל עבודה קבוצתית ועבודה מערכתית.