טבלת אנשי קשר - יחידה סביבתית ופיקוח
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שרונה דואייב מזכירה ומנהלת משרד 04-6533290 sharona@hagilboa.org.il
דוד ביטון פקח סביבתי 04-6533290 050-6788710 dudu@hagilboa.org.il
אפרת כרם רכזת חינוך סביבתי וקיימות 04- 6533385 efratk@hagilboa.org.il
כרמל וייסמן בק רכזת רישוי עסקים 04-6533117

פיקוח

הפיקוח מבוצע בתחומים הבאים:

 • השלכת פסולת ברשות הרבים
 • טיפול באסבסט- פינוי והטמנה .
 • הזרמת שפכים לשטח פתוח (לא סתימות ביוב)
 • שילוט לא חוקי – בכבישים בינעירוניים בלבד.
 • טיפול בגרוטאות
 • מפגעי רעש
 • זיהום אויר- אז"ת, משקים וכו'.
 • מפגעי ריח וזיהום
 • השלכת פסדים ברשות הרבים
 • פיקוח על השלכת גזם בחוצות
 • איסוף בע"ח משוטטים.

בנוסף מחלקת הפיקוח מעניקה שירות בלכידת נחשים במבנים – ללא תשלום

לפי קריאת מוקד  109