ליבי יוסף, מנהלת התכנית 
טלפון נייד 050-5721997
טלפון – 06-6533267

דוא"ל: [email protected]

ביטחון קהילתי למניעת אלימות , סמים ואלכוהול

שירותי ביטחון קהילתי נותן מענה בנושאים של מניעה, טיפול ותוכניות התערבות לכלל האוכלוסייה:

 • מדריכי מוגנות בביה"ס – מדריך המוגנות הינו מדריך בלתי פורמאלי הפועל למניעת אלימות ונשירה סמויה בתוך בתי הספר.
  המדריך מגביר את הנוכחות הבוגרת בכל שטחי בית ספר ועוסק באיתור תופעות של נשירה סמויה ומעורבות תלמידים בהתנהגויות סיכון ( אלימות, עבריינות בריונות מקוונת, שימוש בחומרים פסיכואקטיבייים ועוד.)

 • מנחה חינוכית – מדריכי המוגנות זקוקים לליווי, הכשרה והדרכה שוטפת. ניתן להפעיל מנחה חינוכי/ת שידריך את מדריכי המוגנות .

 • מדריך מוגנות במרחב הציבורי- מדריך בלתי פורמלי שתפקידו להגביר את הנוכחות הבוגרת לאורך שעות הערב והלילה בזירות נבחרות במרחב הציבורי.

קהל יעד: תושבים, תלמידים א' – יב' , צוות מקצועי בביה"ס
דרכי פנייה: קבלת קהל, טלפוני, מייל, מוקד, יזום על ידי העובד באגף
משך הטיפול: מדריכי המוגנות מועסקים על ידי הרשות ועל פי החלטת הרשות בהתאם למיפוי וצרכים לשעות הפעילות בבתיה"ס .
מדריך מוגנות פועל על פי תכנית עבודה . תקציב : 489,116 ₪ לכל הגלבוע לשנה 
 


תכניות מניעה בביה"ס

 • הקניית ידע וכלים לאנשי מקצוע ברשות המקומית , לזהות ולהגיב לתופעות של אלימות ושימוש בסמים ובאלכוהול
 • מתן ידע וכלים לאנשי מקצוע המועסקים בתכניות המופעלות על ידי הרשות למאבק באלימות כגון מדריכי מוגנות ,
 • חיזוק הקשרים בין אנשי מקצוע מאגפים ומחלקות שונות או תחנות המשטרה המשרתת את הרשות.

קהל יעד: תושבים, הורים, מערכות חינוך.
דרכי פנייה: מייל, טלפון, ביה"ס
משך הטיפול: התאם לפעילות ביה"ס לאורך השנה.

תוכניות מניעה יישוביות

 • הובלה של תכניות מניעה קהילתיות בעלות מטרות מוגדרות, הדורשת לעבוד עם נציגי הקהילהגיוס הורים וארגון פעילות קהילתית שקהל היעד שלה הוא הורים , כדוגמת סדנאות הורים, התנדבות הורים, הרצאות קהילתיות.
 • עבודה עם פעילי היישובים
 • ארגון פעילויות קהילתיות למניעת אלימות במשפחה.
 • גיוס, בנייה וארגון של תכנית הכשרה, השמה וליווי של מתנדבים ביוזמות קהילתיות שנועדות למנוע התנהגויות סיכון בקרב כלל האוכלוסייה.
 • סיירות הורים – סיירת ההורים מבוססות על פעילות של מתנדבים בקהילה שעוברים הכשרה ייעודית לטובת הגברת נוכחות בוגרת בזירות ובמועדים בהם בני נוער מתגודדים ללא השגחה.
 • עו"ס קהילה – במסגרת העבודה הקהילתית ביישוב ניתן להפעיל עו"ס קהילה לצורך פעולות של גיוס מתנדבים ופעילים , ארגון הכשרה, הפעלת מתנדבים הסברה קהילתית

קהל יעד: תושבים , בני נוער
דרכי פניה: קבלת קהל (טלפוני, מייל), מוקד
משך הטיפול: בהתאם לתוכנית הטיפול שנבנתה, מבוססת על הנחיות, תקנונים שיתופי פעולה ותקציבים מיועדים.


אכיפה

וועדות אכיפה אחת לחודשיים
הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול פועלת באמצעות עבודה בקהילה, לצידם של אנשי מקצוע מתוך הקהילה, בהתאם , הרשות יכולה להוות גורם מתווך המסייע בשיפור הקשר בין בני הנוער לבין משטרת ישראל וביצירת חוויות חיוביות של חשיפה של בני הנוער לפעילות משטרת ישראל.
קהל יעד: תושבים, בני נוער
דרכי פנייה: קבלת קהל (טלפוני, מייל), מוקד
משך הטיפול: בהתאם לתוכנית הטיפול שנבנתה, מבוססת על הנחיות, תקנונים שיתופי פעולה ותקציבים מיועדים.