קבלת חוברות מועמדים

החל מיום 5.9.18 משעה 09:00 עד השעה 15:00 ניתן לקבל חוברות להגשת מועמד לראש הרשות, רשימות מועמדים לוועד המקומי ולנציג הישוב במליאת המועצה.

את החוברות ניתן לקבל במשרדי המועצה אצל הגב' שרון שכטמן .

בנוסף, יינתן הסבר למעוניינים לגבי אופן מילוי החוברות ע"י מנהל הבחירות ביום רביעי 12.9.18 בין השעות 14:00-16:00 בבניין המועצה. 

מסירת החוברות, מועדים להגשה:

  • יום רביעי - 26.09.18 בין השעות 09:00 ל- 11:00 (לפני הצהריים)
  • יום חמישי - 27.09.18 בין השעות 15:00 ל- 21:00

לא תתקבל רשימה שהוגשה לא במועד (לא לפני המועדים ולא לאחריהם).

מסירה: כל אדם ובלבד שיציג תעודת זהות.

 

 

 בברכה
אלי מלכה
מנהל הבחירות למועצה אזורית הגלבוע