רכזת: שרון כהן

טלפון:  04-6533283
דוא"ל:  [email protected]

גורם מתכלל ומאחד של נושא ההתנדבות בתחום המועצה.
העבודה הינה אל מול רכזי מתנדבים בארגונים, תוכניות, עסקים, ישובים מנהלי אגפים ומוסדות ברשות.
זהו גוף מקצועי המסייע למובילי ההתנדבות ביישובי המועצה וברשות לרכוש ידע ולקבל כלים בתחום. רכז ההתנדבות פעיל ,מוביל ויוזם  פרויקטים התומכים ביצירת חוסן קהילתי בשיתוף כלל הגורמים.