לחלום, להעז, להתנסות ולעשות

"מרכזים קהילתיים גלבוע", שמח להציג את חוברת החוגים והפעילויות לשנת תשע"ט.

מוזמנים לעשות היכרות ראשונית עם התכנית המגוונת והעשירה, המבקשת לאפשר לילדים, בני הנוער, צעירים ומבוגרים בכל יישובי המועצה, מרחבי פעילות בֶּמִגְוָון תחומים.
השנה, ניתן דגש על פיתוח מודעות ומעורבות חברתית, נקיטת עמדה ערכית והובלת תהליכים בחברה במגוון מתודות פעילות.
בקרוב נעלה כאן באתר במועצה, את דרכי הרישום והתשלום, כך שבאמצעות תשלום אינטרנטי, ניתן יהיה לבחור בפעילות הרצויה.

חוברת החוגים והפעילויות לשנת תש"פ