לספר הטלפונים של המועצה לחץ כאן

טלפון ראשי: 04-6533233

שלוחות:

שלוחה מס' - 1 : 109

שלוחה מס' - 2 : מנהל שירות לתושב

שלוחה מס' - 3 : מנהל חינוך ורווחה

שלוחה מס' - 4: מנהל פיתוח,חברה הכלכלית, קולחי הגלבוע

שלוחה מס' - 5: ועדה מקומית, רישוי עסקים

שלוחה מס' - 6: מחלקת תחבורה

שלוחה מס' - 7: מנהל ספורט, נוער, ואולפן למחול

שלוחה מס' - 8: גביה, גזברות,, הנהלת חשבונות, מתנ"ס

שלוחה מס' - 9: לשכת המועצה