יתד בגלבוע


יתד בגלבוע! תכנית חדשה להעצמה וקידום צעירים וצעירות מהגלבוע

היעד: פיתוח מסוגלות עצמית, השכלה, תעסוקה, תנאי מחייה נאותים ומענה לצרכים קיומיים

מה קורה עם בני הנוער אחרי גיל 18? גורמי הרווחה השונים בארץ, מצביעים על פער מדאיג לפיו בגילאים 18-25 ניתן למצוא רבים מהצעירים, אשר מוצאים עצמם חזרה במעגל הקושי. חלקם כבר במהלך הצבא או מיד לאחריו, כשהמדינה כבר אינה מציעה להם כל מסגרת תמיכה. במוא"ז הגלבוע החליטו להרים את הכפפה ולאמץ את תכנית "יתד" אשר מבקשת לתת מענה איכותי וממוקד, לאותם צעירים וצעירות, ולאפשר להם לממש את זכויותיהם, כמו גם לסייע להם בפיתוח אישי ושילוב מתאים ונכון עבורם בחברה ובקהילה. כל זאת נעשה תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית.
 
בגלבוע מבקשים לפעול באופן פרטני, על רקע זיהוי אותו שלב הבגרות המתהווה, ובמאפייני החוסן של הצעירים והצעירות, ובכך להעניק נדבך נוסף וממשי למען שוויון הזדמנויות בחברה. המחלקה לשירותים חברתיים בגלבוע, המפעילה את תכנית "יתד", רואה בה שלב נוסף וחשוב, ביצירת רצף של מענים איכותיים אותם יודעת להציע המועצה- לאורך כל שלבי התפתחות של הילד-נער-צעיר.
 
עובד נור, ראש המועצה: "זוהי שליחות וזכות גדולה עבור המועצה להקנות אפשרויות טובות לסיוע לצעירים אשר נקלעו למצבים של קושי או סיכון. בשנתיים האחרונות רושמת מוא"ז הגלבוע שינוי משמעותי שהוביל ליצירת תשתית, וניצול אופטימלי של המשאבים והתקציבים שהותאמו לצרכי רווחה, ובכך אנו מעניקים שירות איכותי יותר לתושבים".
 
תכנית יתד פועלת כמערך בין משרדי ובין מגזרי של שירותים ותשתיות תומכות, הפועלים בשיתוף פועלה להשגת איכות חיים מיטבית עבור הצעירים, ומעניקים להם ליווי, תמיכה ותיווך. התכנית עברה התאמות עבור הצרכים במוא"ז הגלבוע, והיא מתמקדת בצעירים המוגדרים- ללא עורף משפחתי. מי שמובילה את התכנית בגלבוע, היא העו"ס נוגה לנדאו, אשר מובילה בפעילותה ליצירת קשר אישי "ותפירה חליפה" בהתאם לכל צורך של כל צעיר וצעירה. כמצופה, פעילות מאופיינת בהיכרות אישית מעמיקה תוך שהיא מסייעת בפיתוח מיומנות מקצועית, והנגשה של מענים המותאמים לצעירים.

יתד בגלבוע