איחוד השורות בגלבוע לטובת העצמת השירות ופיתוח הישובים

במוא"ז הגלבוע ממשיכים לפועל ליצירת בסיס איתן של קשר שוטף, הדדי ופורה, לטובת קידום היישובים והתושבים.


איחוד השורות בגלבוע לטובת העצמת השירות ופיתוח הישובים

 
במוא"ז הגלבוע ממשיכים לפועל ליצירת בסיס איתן של קשר שוטף, הדדי ופורה, לטובת קידום היישובים והתושבים. זאת כמשימה משותפת, תוך התאמת שיתוף הפעולה לצרכי היישוב וציפיותיו, וליכולות המועצה. מתוך כך, התקיים במועצה "כנס חשיפה ואוריינטציה", שיועד עבור מנהלי קהילות ויו"ר ועדים, שפגשו את כל מנהלי המחלקות במועצה.
 
בכנס ביקשו משתתפיו לבסס ערוצי תקשורת בין המועצה על גופיה לבין היישובים על נציגיהם, תוך העמקת הקשר והיכרות עם השירותים של המועצה. היענות לכנס הייתה משביעת רצון, וכללה את מרבית נציגי היישובים, כשחלק מהיישובים אף שלחו יותר מנציג בודד לכנס. האירוע נפתח בברכות ותיאור החזון של ראש המועצה, לגבי הקשר האידיאלי אותו הוא מבקש להנחיל, בחיבור שבין המועצה לישובים.
  
עובד נור, ראש המועצה: "למועצה יש אינטרס בולט וברור להוביל לכך שיישוביה כולם- יהיו חזקים ומבוססים, קהילתית וכלכלית. תפקידנו, מועצה ויישובים כאחד, להמשיך ליזום ולפעול לחיזוק וגדילת היישובים בד בבד עם העצמת הקהילות, התמקצעות הניהול וחיזוק החוסן והחברות בין התושבים. חלק מחוסן זה הוא ביסוס התנהלות עצמאיות טובה ביישובים, לצד שיתוף בהתנהלות השוטפת בכלל ובעתות מצוקה בפרט."
 
נושא בולט שעלה בכנס התמקד בצרכים העולים מהיישובים והתושבים, וזאת בהינתן שתושבי הגלבוע, כתושבי מועצה אזורית, משתייכים לצורת השלטון הדו-רובדי. ז"א, שבניגוד לתושבי הערים שמקבלים שירות ישירות מעובדי העירייה, הרי רוב הקשר של התושבים בגלבוע, עם המועצה, נעשה באמצעות הוועד המקומי. אלמנט זה מבליט את הצורך לנציגות בולטת מטעם היישובים אשר יהיו שותפים מלאים ופעילים, בדיונים על הצרכים ובהחלטות על המענים האפשריים.
בהקשר זה הדגישו כל מנהלי המחלקות בגלבוע, כי גם אם לכאורה אין למועצה דרך ישירה למתן מענה, הרי שהמועצה כשותפה של הישוב, תפעל מתוך מוטיבציה ומחויבות להתגייס למציאת דרכים ומקורות, ושילובם עפ"י היכולת בתכניות העבודה, תוך ראייה רחבה והתייחסות לכלל הצרכים במועצה.
 
מוסיף על כך עובד נור: "התברכנו בגלבוע ביישובים גדלים ומתפתחים ואיתם האתגרים הארגוניים, הפיזיים והקהילתיים. תהליך העבודה הספירלי שבנינו מתפקד היטב ובאופן אפקטיבי, ומקדם הן את מתן השירותים הניתנים ליישובים ע"י המועצה, והן את מידת האחריות אשר היישובים מגלים כלפי מעורבותם ושותפותם המלאה בתהליכים ובביצוע".

 
הכנס הוכתר בהצלחה רבה, כאשר לאורך היום התנהל דו-שיח פתוח ובונה הן של תיאום ציפיות והן של חיזוק דרכי העבודה הטובה בין הישובים למועצה. עיקרי הדברים בכנס סוכמו לכדי חוברת מקוונת, אשר חולקה למשתתפיו וכללה את כל המידע על פעילויות המחלקות ודרכי ההתקשרות עמם.