תקציב מוא"ז הגלבוע לשנה הקרובה

תקציב מוא"ז הגלבוע לשנה הקרובה: קרוב למחצית מהתקציב יוקצה לטובת חינוך ונוער; תנופת פיתוח משמעותית; תקציב התרבות גדל ב-31% תוך שנתיים


תקציב מוא"ז הגלבוע לשנה הקרובה: קרוב למחצית מהתקציב יוקצה לטובת חינוך ונוער; תנופת פיתוח משמעותית; תקציב התרבות גדל ב-31% תוך שנתיים

החינוך הוא התשובה לכל השאלותותרבות כאחת מאבני היסוד בדרך לקידום הפרט ובניית הקהילה

ספר תקציב המועצה  - 2018

מליאת המועצה האזורית הגלבוע אישרה את תקציב המועצה לשנת 2018. סך התקציב יעמוד על למעלה מ- 191.4 מיליון שקל, המשקף עליה של כ- 3.3% לעומת תקציב השנה הקודמת. התקציב השנה עומד בסימן פיתוח מואץ לצד ייעול המערכת, תוך עמידה אחראית בצעדים הרבים שננקטו לצמצום הגרעון, המשך החיסכון בהוצאות התפעול, וזאת תוך מזעור הפגיעה בשירות לתושבים, והקפדה על שקיפות מלאה לאורך כל התהליך.
 
תקציב שנת 2018 ממשיך לגלם גידול עקבי בתקציב החינוך  אשר יעמוד על 85.8 מיליון שקל, דבר המשקף גידול של 13% בתקציב החינוך תוך שנתיים בלבד. לכך מצטרף תקציב "המרכזים הקהילתיים בגלבוע", אשר מצייר תמונה ברורה של השקעה של למעלה ממחצית התקציב ב-2018 לטובת החינוך והנוער! במוא"ז הגלבוע רואים בכך ביטוי איתן למיצוב החינוך "כתשובה לכל השאלות".
 
במקביל ממשיכה המועצה בתמיכה בפעילויות התרבות, החינוך הבלתי פורמאלי, והשירותים החברתיים, אותם היא רואה כחשובים ביותר עבור איכות חיי התושבים, וכאלמנט חיוני לטיפוח החוסן הקהילתי בגלבוע. את הדבר ניתן לראות, בין השאר, בתקציב מחלקת התרבות שגדל ב-31% תוך שנתיים בלבד, וזאת כשיקוף לעושר התוכני שיש בפעילויות התרבות, המהוות כאחת מאבני היסוד, בדרך לקידום הפרט ובניית הקהילה.
 
לא רק גידול בתקציבי החינוך והתרבות- תקציב 2018 מבטא היטב את החשיבות שמקנה המועצה לקידום ופיתוח מנופי צמיחה ואיתנות כלכלית. לדברי עובד נור, ראש המועצה: "לצד התקציב השוטף, אנו מובילים רשימת פרויקטים בהיקף חסר תקדים, המעיד על תנופת פיתוח אדירה בגלבוע. מדובר ברשימת תבר"ים מכובדת המשקפת פעילויות ופרויקטים, שרובם ככולם גויסו ממקורות חיצוניים". עובד נור, ממשיך ומעדכן בהקשר לכך על בשורה משמעותית נוספת מתחום ההתייעלות האנרגטית: "לאחר מיפוי צרכים אנו ממשים מהלך של החלפת כל תאורת הרחוב בישובים וברחבי המועצה, דבר המשקף גם חסכון כספי ניכר בהוצאות התאורה (של המועצה ושל הישובים) ושיפור משמעותי של התאורה".
 
בהמשך לדברי ראש המועצה, יודגש כי השנה תמשך המגמה בגלבוע של פיתוח ושדרוג מערך הכבישים והתשתיות ברחבי המועצה. במועצה צופים כי שנת 2018 תבטא התפתחות משמעותית של אזור התעשייה (מבואות הגלבוע), לצד המשך קידום והשלמת תכנון 5 אזורי תעשייה נוספים, מיזמי תיירות, וכן תגבור תנופת ההרחבות בישובים, ומנועי צמיחה נוספים אחרים למינוף התקציב הפנימי והתפתחות האזור.
במהלך השנה שחלפה הצליחו בגלבוע להוביל להקמה וניהול מרכזים ייעודיים אשר משרתים היטב את אוכלוסיית הגלבוע. וכך, בשנה הקרובה יכנסו לפעילות משמעותית, המרכזים החדשים כמו- מרכז "מעברים" לקידום תעסוקה ומינוף עסקים, מרכז הצעירים ("תכל'ס"), להעצמת הקהילה בגילאי 18-45, מרכז הגיל הרך, מרכז גישור, מרכז "עוצמה" ועוד. זאת לצד פעילויות נוספות שצוברות תאוצה ומתרחבות כגון: "נתיבים להורות", פורום צרכים מיוחדים, ופעילות צח"י בישובים. הכול לטיפוח והעצמת הפרט והקהילה.
 

 
עובד נור, ראש המועצה: "תקציב זה מבטא דרך של הובלה ושיתוף עם חברי המליאה, העובדים והתושבים. ביחד, תוך המשך התנהלות בשקיפות ובאחריות, נמשיך לשרת את תושבי הגלבוע, ולנהל תקציב המאפשר לממש את קידום ופיתוח איכות החיים ומנועי הצמיחה של הגלבוע". 

ספר תקציב המועצה  - 2018