שומרים על החיים המשותפים בגלבוע

לראשונה במועצה אזורית: מליאת מוא"ז הגלבוע, אישרה חוק עזר אשר ישמר את הסטאטוס-קוו במועצה, וזאת טרם העברת "חוק המרכולים"


 

לראשונה במועצה אזורית: מליאת מוא"ז הגלבוע, אישרה חוק עזר אשר ישמר את הסטאטוס-קוו במועצה, וזאת טרם העברת "חוק המרכולים"

 
מליאת מוא"ז הגלבוע, הזדרזה ליצור חוק עזר חדש המאפשר לה לשמר על הסטאטוס- קוו הקיים במועצה (למעלה מ-70 שנה), ויאפשר לה להמשיך ולהתנהל מתוך כבוד הדדי, לכל ערכי הדתות והזרמים במדינה. הגלבוע מהווה בכך כמועצה האזורית הראשונה המחוקקת חוק עזר שכזה.
 
במועצה לא מסתירים את הדחיפות והצורך בכינוס מליאה שלא מן המניין, בהינתן שהכנסת עומדת לחוקק את "חוק המרכולים", שנועד לאפשר לשר הפנים סמכויות ניכרות, כולל אפשרות לסכל חוקי עזר של עיריות ומועצות, הנוגעים לפתיחת עסקים בשבת. להבנת הנהגת המועצה, ובראשם לעומד בראש המועצה- עובד נור, הרי שבחוק המרכולים המדובר, קיימת סכנה להפרה בוטה לאותו איזון רגיש המתקיים בגלבוע.
 
עובד נור: "במוא"ז הגלבוע מתנהלים חיי אחווה ורעות, תוך כבוד איש לרעהו. כמועצה שרק לפני חודשיים, בבית הנשיא, זכתה בהכרה ובהענקת "אות הסובלנות לחיים משותפים", כמודל לחיקוי, באופן המשקף את מידת החשיבות שמקנה הנהגת המועצה לשותפות הגורל, הרי שרוח "חוק המרכולים" מנוגדת בצורה חריפה לחיינו. מכאן גם הדחיפות להזדרז ולחוקק חוק עזר אשר ישמר את המצב הקיים היום וישמור על מודל החיים המשותפים בגלבוע. דת ישראל והמסורת היהודית יקרות מאוד לליבי, ולא פחות מכך- הכבוד והאיזון ההדדי המתקיים בגלבוע."
בסוף דבריו במליאה אמר עובד נור כי "לכבוד הוא לנו להיות המועצה האזורית הראשונה הפועלת בצורה אקטיבית להגנה על אותו מודל חיים משותפים שהשכלנו ליצור כאן! באומנות ובקפדנות יצרנו מודל חיים בו שזורים ערכי ערבות הדדית, שנוצקו על בסיס של אהבה וכבוד האדם. מודל המבטא היטב את הקשר האמיץ, והתורם בין כל הזרמים במסורת ישראל".
 
על אף דחיפות השעה הקפידו גם הפעם במועצה בהליך שקוף של שיתוף הנהלות הישובים ונציגיהם במליאה. בישיבה שהתקיימה, הוצג עיקרי חוק העזר החדש, אשר יסדיר את פתיחתן וסגירתן של חנויות בתחום המועצה, תוך שמירה על האיזון בין ימי מנוחה לפעילות מסחריות וצרכי תושבי המועצה. ראש המועצה הדגיש בדבריו ובכוונותיו כי המועצה תאפשר פעילות מסחרית בשבת- אך ורק לישובים המעוניינים בכך. מכאן, ולצורך גיבוש החוק, קיבלה המועצה עוד בטרם הדיון, את התייחסותם של כל הנהגות הישובים, ומהם עולה תמונה ברורה, התומכת בחוק העזר החדש.
 
יצוין כי לפי חוק המרכולים המוצע, הסכמת שר הפנים לפתיחת עסקים בשבתות וימי מנוחה תוענק רק לעסקים שיוגדרו כ"צרכים חיוניים". דבר זה עורר את התנגדותם של חברי המליאה והיה מבין הסיבות לתמיכה הגורפת למהלך שהובילה מנגד המועצה. מספר על כך עמרם עמוס, נציג המושב דבורה, שבירך על המהלך ואמר לאחר המליאה כי "זוהי החלטה חשובה ונדרשת המעידה על החשיבות הרבה שאנו בגלבוע מייחסים לצורת חיינו. באתי במיוחד למליאה הערב בשביל להצביע בעד! בעד הרצון לשמר את הבסיס להבנה ולכבוד הדדי בין כל תושבי הגלבוע". 

 
 
שחר תמיר, נציג המליאה מבית השיטה שעזר בגיבוש החוק, הוסיף בנחרצות: "זהו מהלך הכרחי שנועד להבטיח מצב בו יוכלו תושבי הגלבוע והמבקרים הרבים בסופי השבוע להמשיך ולנהל את השגרה מתוך כבוד הדדי כפי שהיה עד כה. אני מבקש להודות לראש המועצה על המהלך החשוב, שמשקף את ההבנה לפיה בנושאים כאלו צריכים להחליט תושבי הגלבוע דרך נבחרי הציבור שלהם ולא שר זה או אחר, ממקום מושבו ונקודת מבטו הכל כך רחוקים מכאן".