בראש סדרי העדיפויות: השירות לתושב!

מוא"ז הגלבוע יוצאת במכרז עומק משמעותי לאספקת שירותי ייעוץ ארגוני, שיהוו השלמה לתהליכים פנים ארגונים ושיפור ניכר בתודעת השירות


מוא"ז הגלבוע יוצאת במכרז עומק משמעותי לאספקת שירותי ייעוץ ארגוני, שיהוו השלמה לתהליכים פנים ארגונים ושיפור ניכר בתודעת השירות

>> למכרז שירותי ייעוץ ארגוני למועצה

מועצה אזורית הגלבוע מקדמת בשנתיים האחרונות, תכנית אסטרטגית אירגונית הכוללת התאמת מבנה המועצה (הארגון) ותהליכים מבניים באופן שישרת את מדיניות הפנים והחוץ, תוך הטמעת תודעת שירות איכותית. השבוע הגיע תהליך זה לאבן דרך משמעותית, כאשר בעידוד משרד הפנים, יוצאת המועצה במכרז מקיף לאספקת שירותי ייעוץ ארגוני, במטרה להשלים תהליכים פנים ארגונים קיימים ולהוביל תהליכים חדשים.
 
מדובר על מכרז מקיף ביותר, אשר יסייע למועצה לסיים בנייה של תשתיות, כלים ומיומנויות ארגוניות וניהוליות ברמה גבוהה, תוך פיתוח שדירת מנהלים איכותיים. מכרז זה מוענק במשורה לרשויות מוניציפאליות, והסיבה העיקרית שמשרד הפנים מוביל את המהלך כעת, ומתקצב 2.3 מיליון שקל לטובת הרשות, נעוצה בכך שהשירותים יהוו כתקציב פיתוח להשלמה ולחיזוק הטמעה של תכנית קיימת, הפועלת כבר במוא"ז הגלבוע. מדובר בתכנית ארגונית ואסטרטגית בהובלתה של ענת מור, המכהנת כיום כמנכ"ל המועצה, שזכתה להתייחסות נלהבת ואף לשבחים מקרב האמונים על פיקוח התנהלות הרשויות במשרד הפנים.
 
ענת מור, מנכ"ל המועצה (הממשיכה גם בתפקידה כמנהלת אסטרטגיה וארגון): "תוך יישום תכנית אסטרטגית ארגונית חדשה מובילה המועצה שינוי משמעותי בכל הקשור לפיתוח מקצועי ומצוינות לצד התייעלות בניהול, בגישה ובאחריות. מעל הכול אנו מבקשים להוביל לשינוי בתחום התרבות והמקצועיות הארגונית, ותודעת השירות. כדי להתאים עצמנו את עצמנו למשימות ולמיקודים האסטרטגים שגיבשנו אנו מיישמים תכנית שכוללת רצף תהליכים פנים ארגונים, עמידה במשימות שהגדיר הארגון, ושיפור השירות לתושבים וליישובים".
 
הזוכים במכרז יספקו מגוון שירותים כולל, בניית תכנית עבודה מפורטת לאור הגדרת האבחון, ושירותים שיאפשרו ביצוע והטמעת השינויים מחוללי הצמיחה. מדובר על תהליכים מקיפים ומגוונים ובכוונת הנהלת המועצה להמשיך ולכלול בתכנית המתגבשת פעילויות מרובות לרבות: אימונים אישים למנהלים בכירים וסדנת העשרה למנהלי דרג ביניים, שילוב כלים טכנולוגים מתקדמים בארגון, מתודיקה של בנית תכנית עבודה ובקרה על אופן היישום, סדנות העשרה לכל העובדים, גיבוש משימות אירגוניות רוחביות, המשקפת יוזמות בקהילה ומעורבות חברתית מוגברת, ועוד.

 
במוא"ז הגלבוע רואים חשיבות רבה בקיום המכרז, שיעניק רוח גבית לעשייה הנרחבת בתחום הפיתוח הארגוני, והידוק הקשר לתושב, שהשירות לו נחרט בראש סדרי העדיפויות. לפיכך מעידה המועצה על העדפתה לכך שהליווי המקצועי, שיבחר במכרז ע"י משרד הפנים, יגיע מקרב "כוחות מקומיים", אשר מעבר
לעמידתם בתנאי הסף למכרז, הם בעלי זיקה לגלבוע, שייכות ומוטיבציה לטובת פיתוח האזור כולו.

>> למכרז שירותי ייעוץ ארגוני למועצה