הוקם פורום של מנהלי קהילה ויו"ר וועדים מקומיים בישובים

במוא"ז הגלבוע ממשיכים לפועל ליצירת בסיס איתן של קשר שוטף, הדדי ופורה, לטובת קידום היישובים והתושבים. הדבר נעשה כמשימה משותפת, תוך התאמת שיתוף הפעולה לצרכי היישוב וציפיותיו, וליכולות המועצה.


גלבוע: הוקם פורום של מנהלי קהילה ויו"ר וועדים מקומיים בישובים

במוא"ז הגלבוע ממשיכים לפועל ליצירת בסיס איתן של קשר שוטף, הדדי ופורה, לטובת קידום היישובים והתושבים. הדבר נעשה כמשימה משותפת, תוך התאמת שיתוף הפעולה לצרכי היישוב וציפיותיו, וליכולות המועצה. מתוך כך, התקיים השבוע בבית שטרומן, הסבב השני של מפגש המיועד להפריה הדדית, בין המועצה לבין מנהלי קהילות ויו"ר ועדים מקומיים בישובים.
 
הכינוס השבוע נועד לצורך הקמת פורום של ראשי הישובים, אותו ינחו נציגי קבוצת "גבים", המתמחים בהובלת תהליכים והעצמת שיתופי הפעולה בתוך ובין ארגונים, ובקרב קהילות ומשפחות. לצורך הקמת הפורום נבחר גם צוות היגוי, שתפקידו לבנות תכנית עבודה שתהווה בסיס לפעילות הפורום.
 
במפגש השבוע נכח עובד נור, ראש המועצה, שהדגיש בפני ראשי הישובים כי "המטרה שלנו היא אתם! לשבח את הידע שלכם, ובאמצעות הפורום לתת לכם את הכלים הנחוצים הטובים ביותר לנהל את הישוב. אנו רואים חשיבות רבה בתכנים שילמדו ויועבדו בפורום הזה, וזהו עוד נדבך חשוב בהתגייסות המועצה לתקצב ולהכשיר אתכם, ולתת לכם את הכלים המרביים לעבודה מול המועצה ובתוך הישוב".

 
בין השאר יעסוק הפורום החדש בלימוד ויישום תכנים מגוונים כגון: החלטות ממשלה רלוונטיות, ממשקי עבודה ועדים ואגודות, עריכה לשונית וניסוח מסמכים, ניהול תקציבי, טיפול בגיל השלישי, היבטים משפטים של הוועדים והאגודה, צמיחה דמוגרפית, הכרות עם תחום המכרזים, גיוס משאבים, שימור מתנדבים ועוד.