פותרים את הבעיות בשטח על מנת לצאת לביצוע

מטה הנהלת מוא"ז הגלבוע הקדיש יום פעילות בתוך שלושת הכפרים הצפונים של המועצה, בו ביקש לעמוד על פרויקטים המקודמים ביישובים.


מטה הנהלת מוא"ז הגלבוע הקדיש יום פעילות בתוך שלושת הכפרים הצפונים של המועצה, בו ביקש לעמוד על פרויקטים המקודמים ביישובים. הסיור בשטח נועד לצורך בחינה מקרוב של הפרויקטים עצמם וכן לשמוע אחר האתגרים המעכבים, ולהעניק פתרונות מיידים, אשר משקיפים את תחילת ביצוע. השלמתם בקרוב של אותם פרויקטים יהוו בשורה של ממש לקידום פעילות של חינוך בלתי פורמלי בכפרים.
 
הסיור התחיל בכפר נאעורה שם מקודם בנייתו של מועדון נוער גדול, בהיקף של כ-250 מ"ר. המועדון יבנה בסמוך לבית הספר בכפר, ויאפשר בכך רצף חינוכי מתבקש. בהתאם ללוחות הזמנים ועל פי קצב ההתקדמות, הרי שהליך הרישוי צפוי להסתיים עד סוף חודש מרץ הקרוב, ומיד אח"כ יחל היזם בביצוע המבנה, כשקצב העבודות לא יימשך יותר מחצי שנה.
משם המשיך סיור העבודה לכפרים טייבה וטמרה בהם הוצג התכנון להקמתם של 2 מגרשי ספורט משולבים ומקורים (אחד בכל כפר). מטה הנהלת המועצה ביקש להבין כיצד ניתן לזרז הליכים בירוקרטים, כאשר בתיאום עם היזם והקבלן המבצע הוסכם על לוחות זמנים לפיהם הליך הרישוי יסתיים בחודשיים הקרובים (עד סוף אפריל 2018), ומיד אח"כ תחילת ביצוע, אשר יימשך חודשיים בלבד.
 
עובד נור, ראש המועצה: "הפרויקטים הללו ישרתו היטב את החזון שלנו, לפיו הספורט בגלבוע זה לא רק הישגיות ומצוינות, אלא קודם כל חינוך והנחלת ערכים, המחזקים את הקהילה. עמדנו על כך, עוד בשלב גיבוש התכנון, שהפרויקטים הללו יכללו מראש ערך קהילתי מהותי ליישוב, ומאידך יבוססו בניית תשתית רחבה רב-גילאית של ספורטאים ביישובים."
 
עובד נור הוא מי שעמד בראש המשלחת, ויחד עמו שני סגניו- דודי בונפיל והישאם זועבי, מנכ"ל המועצה, ענת מור, המהנדס משה ענתבי, מנהל החברה הכלכלית, תייסיר קאסם, ומנכ"ל קולחי הגלבוע, מוחמד אלבחירי. קידום הפרויקטים בכפרים התאפשרו בזכות התעקשותה העקשנית של הנהלת המועצה הנוכחית, לכלול את ערבי הגלבוע, בהחלטה 922 של הממשלה, המשקפת השקעה משמעותית בכל המגזר הערבי. קדם לתכנון תהליך שהובילה המועצה למיפוי הצרכים כדי לקבל תמונה מלאה על הקיים, והדרכים להתגבר על המכשולים. ביחד עם משרד השיכון, והשקעה עצמית, העמידה המועצה תקציב ראוי לפיתוח המבורך.
 
בנוסף לכפרים הצפונים, ייבחר השבוע גם הקבלן המבצע לפרויקטים בכפר מוקייבלה. מדובר על סיום הליך הרישוי ותחילת הביצוע כעת לשני מגרשים משולבים שיבנו בסמוך לשני בתי הספר במוקייבלה (היסודי וחט"ב). תוך השקעה של קרוב ל-4 מיליון שקל, יוקמו מגרשים עם גג (קירוי), יחד עם תאורה וגידור.
 
את סוף הסיור סיכם עובד נור בקצרה שאמר "רק לחשוב על צהלת הילדים ושמחת הקהילה שישתמשו במתקנים החדשים- שווה לנו המון. נברך על המוגמר, אך קצב ההתקדמות משביע רצון ומשקף עבודה ממוקדת ומכוונת מטרה. נמשיך בעשייה המבורכת הזו, כי זו שליחות ואין לנו דרך אחרת."