החל מבצע מקיף לשיפוץ מתקני המחזור בגלבוע

עובד נור: "תחת סטנדרטים של ארגון מחדש ומנהל תקין, אנו משדרגים את השירות הניתן לתושבים"


החל מבצע מקיף לשיפוץ מתקני המחזור בגלבוע: עובד נור: "תחת סטנדרטים של ארגון מחדש ומנהל תקין, אנו משדרגים את השירות הניתן לתושבים"

במסגרת רה-ארגון במוא"ז הגלבוע ורצון לעודד את פעילות המחזור, החל מנהל השרות לתושב (בראשותו של דודי בונפיל, סגן ראש המועצה), בשיתוף היחידה הסביבתית, במבצע של שיפוץ מתקני המחזור השונים הפזורים בכל יישובי המועצה. הפעילות המבורכת מגיעה לאחר ששנים רבות הנושא לא טופל ומתקנים רבים נמצאו במצב רעוע ולא יעילים לשימוש. כל מתקן שיילקח לשיפוץ, יוחזר למקומו תוך יממה בלבד, וזאת על מנת למנוע אי נוחות לתושבים.
 
עובד נור, ראש המועצה: "תחת סטנדרטים של ארגון מחדש ומנהל תקין, אנו משדרגים את השירות הניתן לתושבים. חשוב לנו להוביל בכל תחומי הקיימות והשמירה על הסביבה והשטחים הפתוחים, והפעילות הזו משקפת מינוף כלכלי לצד התנהלות ארגונית מתוכננת, המאפשרת הפניית משאבים לחיזוק הישובים. יישר כוח לעושים במלאכה! יחד נמשיך להוביל ולקדם עתיד טוב וירוק יותר עבורנו, ועבור ילדינו."
 
במסגרת הפעילות יטופלו כ- 120 מתקנים לאיסוף נייר (ועיתון), שיעברו שיפוץ צביעה והחלפה ע"פ הצורך. גם מתקנים לאיסוף קרטון יעברו שיפוץ ואף התקנת גג מעליהם, להפחתת מקרי רטיבות. בסה"כ יטופלו למעלה מ-70 מתקני קרטון. כאמור מדובר בצעד ראשון שנוצר כתוצאה מהר-ארגון במועצה, כאשר בכוונת היחידה הסביבתית בגלבוע (בניהולו של זאב שימחי), לקיים עוד השנה פעולות יזומות נוספות שיש בהם להקל נגישת למתקנים ולעודד את תהליך הפרדת הפסולות למחזור. 


 
דודי בונפיל, סגן ראש מוא"ז הגלבוע: "הטיפול בפסולת מורכב מאלמנטים שונים, כמו שינוע, הטמנה, מחזור וכדומה. הפעילות שהתחלנו השבוע נועדה לתת מענה על לפחות שתי מטרות. האחת, כחלק מערכי קיימות ושמירה על הסביבה שאנו מקדמים בגלבוע, השנייה, כלכלית. הפרדת ומיון פסולת מפחיתה את כמות הפסולת שעוברת להטמנה".