סדנא ראשונה לעברית תעסוקתית יוצאת לדרך בגלבוע.

מרכז "העצמה בגלבוע", פותח קורס חדש עבור המגזר הערבי, לצורך היכרות טובה יותר עם השפה העברית, בדגש על העברית המדוברת במסגרות העבודות השונות (שפה תעסוקתית).


שפה כמחברת בין תרבויות וכמסייעת לפיתוח התעסוקה בכפרי הגלבוע: סדנא ראשונה לעברית תעסוקתית יוצאת לדרך בגלבוע

 
במוא"ז הגלבוע ממשיכים לפעול ביצירתיות לחיזוק החוסן התעסוקתי של תושבי המועצה, וזאת כשיקוף לטיפוח ערכי ערבות הדדית ושיווין זכויות בקרב תושבי הגלבוע. בהובלת מרכז "העצמה בגלבוע", פותח קורס חדש עבור המגזר הערבי, לצורך היכרות טובה יותר עם השפה העברית, בדגש על העברית המדוברת במסגרות העבודות השונות (שפה תעסוקתית).
 
הקורס הייחודי נפתח בגלבוע, כאשר 28 משתתפים ומשתתפות, התייצבו בו במטרה מוצהרת להשתלב במעגל העבודה או לשפר את מעמדם התעסוקתי. הקורס מיועד עבור כל הגילאים, ואכן פרופיל המשתתפים משקף את כל גילאי התושבים המגיעים מחמשת הכפרים בגלבוע.
 
עובד נור, ראש המועצה: "מובן מאליו ששפה מחברת בין תרבויות וזהויות ותורמות לנו רבות בביסוס מודל החיים המשותפים. אבל, שפה זה הרבה יותר מכך. שפה היא הקשר שלנו לעולם והיא הדרך בה אנו בונים כל שבריר קטן של מחשבה. מכאן שזוהי חובתנו לסייע, באמצעות השפה, ולאפשר לעוד תושבים להתפתח מקצועית ולהגשים עצמם בכל המובנים."
 
הקורס המיוחד הוא בשיתוף פעולה הדוק עם מכללת לינקס מנצרת, והוא יכלול 20 מפגשים בני 3 שעות (כל אחד). משתתפי הקורס יזכו במהלך המפגשים לשפר משמעותית את שליטתם בשפה העברית, ובכך לחזק מיומנויות המסייעות בהשתלבות בעבודה. הקורס עצמו בנוי בצורה דינמית ומעניינת וכולל פיתוח מיומנות הדיבור ושיפורן, התנסות מעשית, תרגילי הדמיה ומשחקי תפקידים.
 
"זהו צורך שעולה מהשטח ונערכנו בהתאם לכך ובצורה מיטבית". מספרת נבילה שנארה, מנהלת מרכז העצמה בגלבוע. "כנגזרת מחזון החיים המשותפים בגלבוע, טבעי לנו לפעול בנושא ולפתח קורס שכזה. שפה מהווה כלי כל כך יומיומי, שאנו לעיתים נוטים לשכוח מחשיבותו בהשתלבות במעגלי העבודה".

 
 
בימים אלו, "מרכז עוצמה גלבוע" רוחש פעילות ענפה ועובדיו מדווחים על הכנות אחרונות לקראת פתיחתה של סדנת "בואו נעשה עסק", שיעסוק בכל השלבים המוקדמים לפתיחת העסק וביסוסו המוצלח בתחילת דרכו. הקורס מתבסס על מעטפת מנטורים מקצועיים אשר יסיעו במתן מענים לעסק המתפתח בגלבוע".