לנהל את המרחב הכפרי

שבוע שעבר הגיעה לגלבוע רותי פרום-אריכא, מנהלת הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות וההתיישבות, שהגיעה לביקור במועצה יחד עם צוותה ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר.


לנהל את המרחב הכפרי

הגיעה לגלבוע רותי פרום-אריכא, מנהלת הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות וההתיישבות, שהגיעה לביקור במועצה יחד עם צוותה ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר. הסיור החל במקהל ליד מעיין-חרוד ומשם נמשך לפרויקטים נוספים שמוא"ז הגלבוע מקדמת ביחד עם משרדי ממשלה, בדגש על פרויקט המקודמים בשיתוף משרד החקלאות.
 
עובד נור, ראש המועצה: "שמחתי להיווכח מקרוב שיש "עם מי לעבוד". רותי פרום וצוותה הפגינו בקיאות בנעשה ותמימות דעים עמנו, לגבי חזון פיתוח המשאבים החקלאיים והסביבתיים במועצה ובישובים. זה בהחלט מעודד, לשמוע אותם מדברים על תנופת העשייה והפיתוח בגלבוע".
 
בהמשך לדברי נור, היו אלו אנשי משרד החקלאות שביקשו לציין לטובה את התהליכים המתקיימים בגלבוע, תוך שיתוף הציבור, אשר מייצרים להבנתם מוצרים איכותיים, כמו מסמך המדיניות לפיתוח מיזמי אנרגיה בגלבוע. להבנתם בכל הנוגע למיקוד משאבים ומיצוי היכולות, מוא"ז הגלבוע חריגה לטובה בנוף המרחב הכפרי בארץ.
 
נושא חשוב נוסף שעלה בפגישת נסוב סביב פרויקט משותף למועצה ומשרד החקלאות אשר משקף את הבטחת אחיזה באדמות החקלאיות תוך הגדלת הנחלות לחקלאים. מדובר בתהליך מרגש בסופו ייהנו חקלאי הגלבוע מנחלות גדולות יותר (בגודלן) או עליה במספר כמות הנחלות שברשותם. בהמשך לכך נקבע מועד חדש (2.5.18), בו יתבקשו נציגי יישובי הגלבוע להציג את הפרוגרמות של השטחים החקלאים, אל מול נציגי משרד החקלאות.

 
 
סיכם את הביקור עובד נור שאמר בקצרה: "מי שרוצה לחיות במרחב הכפרי צריך לבחור האם הוא רק מגיב לאיומים-והזדמנויות, או שהוא מנהל את זה. אנחנו בוחרים לנהל את התהליכים."