במלוא התנופה

בחודשים האחרונים קדמה מוא"ז הגלבוע, בשיתוף משרד התחבורה- פרויקט הצבת סככות אוטובוסים חדשות ברחבי המועצה.


בחודשים האחרונים קדמה מוא"ז הגלבוע, בשיתוף משרד התחבורה- פרויקט הצבת סככות אוטובוסים
חדשות ברחבי המועצה. לאחר עבודת שטח של יועצי תנועה מטעם המועצה, ועל פי קריטריונים של
משרד התחבורה, נבחרו 20 נקודות תחבורתיות קיימות שבהן יש צורך להחליף או להוסיף סככת
אוטובוס חדשה. בימים אלה החלו הקבלנים שנבחרו להציב בשטח את סככות האוטובוסים. המהלך
הזה הוא עוד צעד משלל הפעילות המועצה למען רווחתם של התושבים והישובים ומהווה בהחלט משב
רוח מרענן בגלבוע.