בקרוב יחל שיווק של שמונים וחמישה יחידות דיור בהרחבה במוקייבלה

בשורה משמעותית לתושבי מוקייבלה: תחילת שיווק קרקעות לבניית שכונה חדשה מיד לאחר חג סוכות הקרוב!  ראש המועצה, עובד נור,  הגיע לסיכום עם רשות מקרקעי ישראל, לפיו יחלו פעולות השיווק להקמתם של 85 יחידות דיור חדשות על שטחים במוקייבלה


בניה חדשה בגלבוע! ראש מוא"ז הגלבוע ועמו כל אנשי המקצוע במועצה, הגיבו בשביעות רצון גדולה, לנוכח פרסום רשות מקרקעי ישראל, בדבר מכרז לבנייה חדשה בכפר מוקייבלה. בתום עבודה מאומצת שנמשכה למעלה משנתיים, התבשרו במועצה על תחילת שיווקם של 85 יחידות דיור חדשות, עבור משפחות וזוגות צעירים בכפר.

עובד נור, ראש המועצה: "תנופת העשייה בגלבוע היא שילוב של מנהיגות משלבת כוחות מקומיים, ומקדמת מענים באמצעות הקשר המיוחד שיצרנו עם משרדי הממשלה והרשויות. כך אנו מסירים חסמים שעיכבו את ההרחבות הנדרשות. זהו רגע מאושר, שנוצר כתוצאה מעבודה נכונה, תורמת ומשתפת בין המועצה לוועד הישוב. זוהי בנייה חיונית לכפר מוקייבלה, וחבל שקידום הביצוע התעכב בשנים האחרונות. בניית השכונה החדשה היא לא רק פתרון נדל"ני, אלא משקפת תהליך פנים חברתי של לכידות קהילתית מרשימה".

שיווק יחידות הדיור יתחיל מיד לאחר חג סוכות הקרוב (ב-8.10.18), כאשר רמ"י ישווקו 35 מגרשים עליהם יבנו 85 יחידות דיור. חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י עוד כשבועיים (ב-18.7.18), ובכך יתאפשר לתושבי מוקייבלה להכיר וללמוד את פרטי המכרז, לצורך הגשת הצעות. שווק הקרקע יעשה בהתאם להוראות רמ"י, והוא מיועד עבור תושבי מוקייבלה המחזיקים בתעודת זכאות מטעם משרד השיכון (מחוסרי דיור). בהתאם לבקשת כל הגורמים- תינתן קדימות לבעלי תעודת נכה, בהגרלת 10% מהמגרשים המוצעים במכרז.

ראוי לציין כי הבשורה על תחילת השיווק, לא הייתה יכולה להגיע אילולא הפעילות הנמרצת והממוקדת של כל גורמי המקצוע במועצה, אשר הובילו את מהלך התכנון המקדים, הכנת האומדנים השונים ובניית תיק השיווק. בהובלת אותם גורמי מקצוע תוכננה השכונה אשר מאזנת בין הצורך בפיתוח והרחבת מוקייבלה ובין הצורך בשמירה על השטחים החקלאים. החברה הכלכלית הגלבוע תהיה גם אמונה כעת על פיתוח מקיף של כל התשתיות עבור השכונה החדשה.

כיכר בכפר מוקייבלה

"אין מאושרים מאתנו, לנוכח הגשמת תכניות הבנייה ופתרון איכותי לבעיית הדיור בכפר מוקייבלה". כך הגיב בהתרגשות הישאם זיאדאת, יו"ר ועד הכפר. "חשוב לי לשבח ולהודות בחום רב לטיפולו המסור של עובד נור. משך שנים רבות שמענו הבטחות שונות, אך לראשונה הדברים גם מתגשמים ומתקיימים. זה הודות להשפעתו של ראש המועצה, שיחד עם תשומת הלב והיחס מצד הישאם זועבי (סגן ראש המועצה), והגורמים המקצועיים במועצה, מובילים לפתרונות מצוקת דיור רבת השנים".