הסתיימה סדנא ראשונה לעברית תעסוקתית בגלבוע

הסדנא לעברית תעסוקתית בגלבוע: שימוש בשפה כמחברת בין תרבויות וכמסייעת לפיתוח התעסוקה בכפרי הגלבוע!


תובנה בסיסית בביצור מודל מוצלח של חיים משותפים, מצביעה על הצורך בהיכרות השפה ועל השפעת השפה כמחברת בין תרבויות וזהויות. את התובנה הזו מבינים היטב במוא"ז הגלבוע, ובמסגרת הפעילויות היצירתיות לחיזוק החוסן התעסוקתי של התושבים- פותח קורס חדש עבור התושבים הערבים, לצורך היכרות טובה יותר עם השפה העברית, בדגש על העברית המדוברת במסגרות העבודות השונות (שפה תעסוקתית). הקורס הוא בהובלת מרכז "עוצמה בגלבוע", ומשקף היטב את טיפוח ערכי ערבות הדדית ושיווין זכויות בקרב כל תושבי הגלבוע.

24 נשים סיימו את קורס, במטרה מוצהרת להשתלב במעגל העבודה או לשפר את מעמדם התעסוקתי. הקורס יועד עבור כל הגילאים, ואכן פרופיל המשתתפות משקף את כל גילאי התושבות, מחמשת הכפרים בגלבוע. ההכשרה כללה 20 מפגשים בני 3 שעות, והנשים שהשתתפו בו העידו על שינוי אישי בביטחון העצמי והתעסוקתי, (בעקבות הסדנאות), ותחושה נפלאה של מימוש עצמי והגשמה.

עובד נור, ראש המועצה: "שפה היא הקשר שלנו לעולם והיא הדרך בה אנו בונים כל צורה של מחשבה. מכאן שזוהי חובתנו לסייע, באמצעות השפה, ולאפשר לעוד תושבים ותושבות להתפתח מקצועית ולהגשים עצמם בכל המובנים. אני רואה בפעילות הזו נדבך נוסף במיצוק החיים המשותפים בגלבוע, ומודה לכל המעורבים בפעילות."

מכללת לינקס היוותה כשותפה למסע, כאשר אירוע הסיום היה בנוכחות הנהלת המועצה בראשות של ראש המועצה, והמנכ"לית (ענת מור), יחד עם איתן בן-עטייה- רכז מחוזי (יעדים), נציגים של המכללה, וכמובן- צוות מרכז עוצמה, בראשותה של נבילה שנארה, העושה נפלאות בפיתוח התעסוקתי בגלבוע

תמונת מחזור של בוגרות הסדנא התעסוקתית

"משתתפות הקורס זכו במהלך המפגשים לשפר משמעותית את שליטתם בשפה, ולחזק מיומנויות המסייעות בהשתלבות בעבודה". מספרת נבילה שנארה, מנהלת מרכז העצמה בגלבוע. "כנגזרת מחזון החיים המשותפים בגלבוע, טבעי לנו לפעול בנושא ולפתח קורס שכזה, הבנוי בצורה דינמית ומעניינת וכולל התנסות מעשית, תרגילי הדמיה ומשחקי תפקידים".

בוגרות סדנת התעסוקה עם ראש המועצה עובד נור