בשורה משמעותית לתושבי הכפר נאעורה: תחילת שיווק קרקעות לבניית השכונה המערבית החדשה!

ראש המועצה, הגיע לסיכום עם רמ"י, לפיו יחלו פעולות השיווק להקמתם של כ-200 יחידות דיור חדשות על שטחים בנאעורה המיועדים להרחבות מגורים, אשר במשך שנים רבות התעכבו


שכונה חדשה בגלבוע! ראש מוא"ז הגלבוע ועמו כל אנשי המקצוע במועצה, הגיבו השבוע בשביעות רצון גדולה, לנוכח פרסום חוברת המכרז להקמת שכונה חדשה בכפר נאעורה- השכונה המערבית. תחילת שיווק הקרקעות, מסכמת עבודה מאומצת שנעשתה בגלבוע בשנה האחרונה, במטרה מוצהרת להקמתם של כ- 200 יחידות דיור חדשות בכפר נאעורה, שיהוו שכונה חדשה של משפחות וזוגות צעירים בכפר.

השכונה החדשה בנאעורה תשווק כך שבשלב הראשון (כאמור- החל כעת), ישווקו 28 מגרשים עליהם יבנו 82 יחידות דיור. בשלב השני, שיערך עוד במהלך שנת 2018, ישווקו כ-38 מגרשים עליהם יבנו כ-110 יחידות דיור חדשות. שווק הקרקע יעשה בהתאם להוראות רמ"י, והוא מיועד עבור תושבי נאעורה המחזיקים בתעודת זכאות מטעם משרד השיכון. גם בנושא זה התערב ראש המועצה והנחה את החברה הכלכלית, להתארגן לצורך סיוע לתושבי נאעורה (מחוסרי הדיור), להנפיק את אותה תעודת זכאות נדרשת.

עובד נור, ראש המועצה: "תנופת העשייה בגלבוע היא תולדה של עבודת צוות המשלבת כוחות מקומיים ומקדמת מענים באמצעות הקשרים המיוחדים שיצרנו עם משרדי הממשלה והרשויות. פעם אחר פעם, אנו מסירים חסמים שעיכבו, לצערי, שנים רבות את ההרחבות הנדרשות. הבשורה על תחילת שיווק הקרקעות בנאעורה, ובהמשך השנה במוקייבלה- משמחת אותנו מאוד. ללא ספק מדובר בתוצאה של עבודה נכונה ותורמת בין המועצה להנהגות הכפרים".

ראוי לציין כי שיווק הקרקעות לא היה מתקיים אילולא הפעילות הנמרצת והממוקדת של כל גורמי המקצוע במוא"ז הגלבוע, אשר הובילו את מהלך התכנון המקדים, הכנת האומדנים השונים ובניית תיק השיווק. בהובלת אותם גורמי מקצוע תוכננה השכונה תוך איזון בין הצורך בפיתוח והרחבת הכפר נאעורה ובין הצורך בשמירה על השטחים הפתוחים. החברה הכלכלית הגלבוע תהיה גם אמונה כעת על פיתוח מקיף של כל התשתיות עבור השכונה החדשה.

ועד נעורה בלשכת ראש המועצה

"משך שנים רבות מידי שמענו הבטחות שונות, אך לראשונה הדברים גם מתגשמים ומתקיימים". כך הגיב בהתרגשות מואפק זועבי, יו"ר ועד הכפר. "זהו רגע מאושר, שנולד כתוצאה מפעילות מבורכת בין המועצה לוועד הישוב, במטרה למצוא פתרון לבעיית הדיור בכפר נאעורה. אני מבקש להודות בחום רב לטיפולו המסור של עובד נור, שיחד עם תשומת הלב והיחס מצד הישאם זועבי (סגן ראש המועצה), והגורמים המקצועיים במועצה, הובילו לפתרון מצוקת דיור רבת השנים."

בכירי המועצה עם ועד נעורה בסיור בשטח