לפרטים והרשמה לתכנית מיל"ת בגני הילדים


להורים  שלום רב !
 תכנית מילת   מסגרת   יום    לימודים   תוספתית,  פועלת בפיקוח משרד  החינוך והעמותה לתפנית בחינוך.
במימון משרד החינוך , מועצה אזורית  הגלבוע   והורים.
התוכנית תפעל בימים א', ב', ג', ד'  בין השעות 14:00-16:00.
תאריך משוער לפתיחת התכנית   2/9/2018.

 לרישום ותשלום:    

 מועד אחרון לרישום עד תאריך  17/08/18

התשלום הינו תשלום שנתי ע"ס 1600 ₪.

לרישום ותשלום לחצ/י כאן

הורים שלא יסדירו את התשלום עבור שנת הפעילות הקרובה ובגין חובות קודמים
ילדיהם לא יוכלו להשתתף בתכנית מילת בשנת הלימודים תשע"ט.

 

 בתכנית:

  • ארוחת צהריים חמה לילדים, בפיקוח תזונאית. ילדים עם רגישות יגישו אישור רפואי להדר ממח' חינוך.
  • הגן יופעל ע"י צוות מקצועי הכולל גננת וסייעת.
  • התוכנית תכלול תכניות פדגוגיות, מותאמות לגן, בפיקוח משרד החינוך.
  • הילדים יבקרו במשכן לאומנות בעין חרוד.
  • יינתן מענה מכוון פרט לילדים בתאום עם הגננות ובאישור ההורים.
  • הגן  יתוקצב לרכישת חומרים פדגוגים.
  • הצוותים יעברו השתלמויות במהלך השנה.
  • ביטול רישום יעשה ע"פ  הודעה בכתב ויחויב עבור חודש נוסף.
    עזיבה לאחר 31.3.19 לא תזוכה בהחזר כספי.

פתיחת התכנית בתאריך 2/9/18  מותנית במינימום 75%  מילדי הגן.

בברכת שנת פעילות פורייה !

 

שחר צור-רויטמן                                                                                                                        יאיר ילובסקי

       מנהלת גנים                                                                                                                           ראש מינהל החינוך