בתי הספר כמרכזים קהילתיים: בגלבוע משקיעים בהקמת ושדרוג מגרשי ספורט רבים


תנופת הפיתוח בגלבוע נמשכת בעוצמה, ומקבלת ביטוי גם במימוש האסטרטגיה המבטיחה לתושבי המועצה, מתקני ספורט ברמה גבוהה. המתקנים האיכותיים הללו נועדו לשרת היטב את בתי הספר במשך שעות הפעילות, ואת קהילות הגלבוע בשעות אחה"צ. פעילות זו נשענת על תפיסת עולם בגלבוע, לפיה תחום החינוך הבלתי פורמלי, והספורט בפרט- מהווה כלי חיוני ומשמעותי בעיצוב הקהילה, בקידום הפרט, ובהסרת המחיצות.

הנהלת המועצה, בראשותו של ראש המועצה, הגיע במטרה לעקוב מקרוב אחר העבודות להקמת ושדרוג מגרשי ספורט בישוב גדיש ובבית הספר "עמק יפה", אשר נמצאות בשלבי בניה מתקדמים ביותר. בגדיש משדרגת המועצה את המגרש הרב תכליתי, ומביאה אותו למצב חדש, ואילו בביה"ס עמק יפה מקימה המועצה מגרש דשא סינטטי חדש לכדורגל (שחב"ק).

עובד נור, ראש המועצה: "העבודות משקפות את החזון החינוכי של המועצה להפיכת בתי הספר הפועלים בלב הישובים למרכזים קהילתיים. המגרשים החדשים יסיעו לנו בהרחבת פעילות הספורט הקהילתי וכמובן יתמכו בקידום אורח חיים בריא בגלבוע. ילדי ביה"ס ייהנו ממתקנים איכותיים בשעות היום, ואילו הקהילה כולה, תיהנה מהם בשעות אחר הצהריים והערב".

קידום הפרויקטים לשדרוג והקמת מגרשי הספורט בגלבוע, התאפשרו בזכות התעקשותה של הנהלת המועצה הנוכחית, להוציא לפעול אסטרטגיה מקיפה לשיפור איכות החיים של תושביה. תוך השענות על מסורות מקומיות ומסורות ארציות, ותוך עידוד ויצירת פולקלור חדש, פועלים בגלבוע ליצירת שירותים ושפע של פעילויות איכותיות ומגוונות, הנותנות מענה לצרכים השונים של כלל תושבי המועצה.

כך, עוד בטרם החלו העבודות, הובילה המועצה תהליך מרשים של תכנון ומיפוי צרכים, על מנת לקבל תמונה מלאה על הקיים, והדרכים להתגבר על המכשולים. פעילות ענפה זו הובילה לכך כי במקביל למגרשים בגדיש וניר יפה, עדים בגלבוע למגרשי ספורט רבים אותם הקימה ושדרגה לאחרונה המועצה, בין השאר בישובים מוקייבלה, מגן שאול, חפציבה, מיטב, פרזון ואביטל, המוסיפים נדבך נוסף לתמונה הגדולה של ההשקעות הרבות של המועצה בחינוך וקהילה.