הודעה דחופה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג הגוף לניהול היישוב