בשורה משמעותית לתושבי מוקייבלה: תחילת שיווק קרקעות לבניית שכונה חדשה!

בלחץ ראש המועצה, ובסיכום עם רשות מקרקעי ישראל, הוקדמו פעולות השיווק להקמתם של 67 יחידות דיור חדשות על שטחים במוקייבלה


בניה חדשה בגלבוע! ראש מוא"ז הגלבוע ועמו כל אנשי המקצוע במועצה, הגיבו בשביעות רצון גדולה, לנוכח הקדמת הפרסום של חוברת המכרז לבנייה חדשה בכפר מוקייבלה.  במועצה התבשרו כי ברשות מקרקעי ישראל, נהנו לבקשת ראש המועצה, ובמקום באוקטובר,  החלו כבר בספטמבר פעולות השיווק של 29 מגרשים, עליהם יבנו 67 יחידות דיור חדשות. תחילת שיווק הקרקעות, מסכמת עבודה מאומצת שנעשתה בגלבוע בשנתיים האחרונות, במטרה מוצהרת להקמתם של כ- 100 יחידות דיור חדשות במוקייבלה, עוד במהלך השנה הנוכחית (2018), בנייה שתהווה שכונה חדשה של משפחות וזוגות צעירים.

עובד נור, ראש המועצה: "שנים רבות של קיפאון הגיעו לסיומם, ומבשרות תקווה גדולה גם לתושבי מוקייבלה. לאחר עבודה מקצועית מאומצת שלנו, בשיתוף התושבים, החל שיווק המגרשים, כאשר אנו כבר עמלים במקביל על קידום מתחמים נוספים לבנייה. בניית השכונה החדשה היא לא רק פתרון נדל"ני, אלא משקפת תהליך פנים חברתי של לכידות קהילתית מרשימה. מעתה גם לצעירי מוקייבלה יש אפשרות להקים בית בכפר בו גדלו וחיות משפחותיהם".

שיווק יחידות הדיור מתבצע באתר של רמ"י, כאשר בשלב זה משווקים- 29 מגרשים עליהם יבנו 67 יחידות דיור. חוברת המכרז שפורסמה, מאפשרת לתושבים להכיר וללמוד את פרטי המכרז, לצורך הגשת הצעות. שווק הקרקע יעשה בהתאם להוראות רמ"י, והוא מיועד עבור תושבי מוקייבלה המחזיקים בתעודת זכאות מטעם משרד השיכון (מחוסרי דיור). בהתאם לבקשת כל הגורמים- תינתן קדימות לבעלי תעודת נכה, בהגרלת 10% מהמגרשים המוצעים במכרז.

הבשורה על תחילת השיווק, לא הייתה יכולה להגיע אילולא הפעילות הממוקדת של גורמי המקצוע במועצה, אשר הובילו את מהלך התכנון המקדים, הכנת האומדנים השונים ובניית תיק השיווק. כך, תוכננה השכונה המאזנת בין הצורך בפיתוח והרחבת מוקייבלה ובין הצורך בשמירה על השטחים החקלאים. "החברה הכלכלית גלבוע" תהיה גם אמונה על פיתוח מקיף של כל התשתיות עבור השכונה החדשה.

מוקייבלה

במועצה ביקשו לברך על המהלך ואמרו כי "תנופת העשייה בגלבוע היא ביטוי להנהגה המשלבת כוחות מקומיים, ומקדמת מענים באמצעות הקשר המיוחד שיצרנו עם הרשויות. כך מסירים חסמים שעיכבו את ההרחבות הנדרשות. זהו רגע מאושר, שנוצר כתוצאה מעבודה נכונה, תורמת ומשתפת בין המועצה לוועד הישוב. זוהי בנייה חיונית בישוב מוקייבלה, וחבל שקידום הביצוע התעכב בשנים האחרונות".