הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות


מדינת ישראל

משרד הפנים

לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

1.

 

 

 

 

אדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית הגלבוע רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן: 

מספר הקלפי

מקום הקלפי

מען הקלפי

1.0

אביטל

מועדון הישוב

1.0

בית אלפא

מועדון  החבר

1.0

גבע

מועדון לחבר

1.0

גדיש

מועדון המושב

1.0

חפצי-בה

בית העם-בית צבי

1.0

טמרה(יזרעאל)

בית הספר המקומי

1.0

יזרעאל

מועדון לחבר

2.0

מולדת

בית העם

3.0

מוקייבלה

ביה"ס חטיבת הביניים

1.0

נאעורה

בית הספר היסודי

1.0

עין חרוד (איחוד)

חדר האוכל

1.0

רם און

בית העם

1.0

רמת צבי

בית העם

1.0

תל יוסף

מועדון לחבר

 

 

 

 

 

2.

 

אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 3 מעטפות הצבעה:

  • מעטפה צהובה להצבעה לראש המועצה האזורית.
  • מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת המועצה האזורית
  • מעטפה כחולה להצבעה לרשימה לוועד המקומי ביישוב (או לנציגות)

 

3.

הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש המועצה האזורית למעטפה הצהובה, פתק לבן אחד למועצת המועצה האזורית למעטפה הלבנה ופתק הצבעה כחול אחד לוועד המקומי למעטפה כחולה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.

4.

הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שלוש מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.

הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.


* "אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

 

 

אלי מלכה, מנהל הבחירות 

למועצה האזורית הגלבוע