שלל מחמאות וביקורת חיובית לגלבוע על ביצוע ויישום מיטבי של תכנית החומש הממשלתית 922- "מהרשויות המובילות במימוש התקציבים וקידום הביצוע בשטח"

"הגלבוע הוא מהרשויות המובילות במימוש התקציבים וקידום הביצוע בשטח"


לאחר חצי שנה של עבודות תשתית אינטנסיביות בכפרי הגלבוע, התקיים השבוע סיור וישיבת עבודה יחד עם אמין אבו-חייא ויוסי חדד, העומדים בראש אגף המיעוטים (משרד השיכון), ומי שאמונים על יישום תכנית החומש לפיתוח המגזר הערבי בישראל. הסיור בגלבוע מקבל משנה תוקף, לאחר שהעבודות החלו הודות ובזכות התעקשותה של הנהלת המועצה הנוכחית, לכלול את ערבי הגלבוע, בהחלטה הממשלה- 922.

מנהלי אגף המיעוטים במשרד השיכון לא הסתירו את התרשמותם החיובית ממימוש התקציבים וקידום הביצוע בשטח. השנים ביקשו לציין לטובה את התהליכים המתקיימים בגלבוע, תוך שיתוף הציבור, אשר מייצרים דרך התנהלות איכותית, המקבלת ביטוי בעבודות מוגברות בשטח. בין השאר אמרו כי "המעורבות האישית של ראש המועצה והמנכ"לית מורגשת היטב וגרמו לכך שאף פרויקט לא נתקע, ואנו רואים צבר פרויקטים המקודם בצורה מיטבית. להבנתו בכל הנוגע למיקוד משאבים ומיצוי היכולות, מוא"ז הגלבוע חריגה לטובה בנוף מרחב התיישבות המיעוטים בארץ!"

יחד עם כל גורמי המקצוע במועצה, ובהובלת ראש המועצה, סיירה המשלחת בכל חמשת הכפרים בגלבוע. בין השאר ביקרה המשלחת וצפתה מקרוב בעבודות לסלילת הכבישים המחברים בין ההרחבות בכפרים נאעורה ומוקייבלה, לבין מרכז הכפר, וכן, את ביצוע בניית מגרשי הספורט המקורים בטמרה וטייבה, בניית מועדון הנוער בנאעורה, שיפוץ ושדרוג המתנ"ס במוקייבלה, וכן סקירה לגבי התכנון המפורט לבניית המועדון הרב-תכליתי בסנדלה. מדובר בהיקף מרשים של פרויקטים, במסגרתם עד שנת 2020 יושקעו בכפרי הגלבוע למעלה מ-20 מיליון שקלים בתשתיות, מבני ציבור, מתקני ספורט ובקידום תכנון תכניות.

עובד נור, ראש המועצה: "ההתעקשות והמאבק המוצלח שניהלנו להחיל את הכפרים במועצה בהחלטה 922, היא דרמטית בהווה ולעתיד הכפרים. לא הייתה שום סיבה להעניש אותנו, על כך שבחרנו לחיות יחד ולשמר את קיומנו ברשות אחת, המקרבת לחיי שיתוף ושכנות טובה. ביחד עם הנהגות הכפרים, הגדרנו בכל יישוב את הצרכים והמענים שניתן לבצע בהגדרות התכנית, וכבר אפשר לראות את הפרויקטים מתבצעים. ביחד עם התושבים ולמענם- נמשיך בהפיכת הגלבוע למקום עליו אנו חולמים."

מנהלת 922 בגלבוע

בהמשך לדברים יצוין כי קדם לביצוע, תכנון מקיף שהובילה המועצה למיפוי הצרכים על מנת לקבל תמונה מלאה על הקיים, והדרכים להתגבר על המכשולים. ביחד עם משרד השיכון, והשקעה עצמית, העמידה המועצה תקציב ראוי לפיתוח המבורך. התרשמותם החיובית של נציגי משרד השיכון מקבלת גם ממד אופרטיבי, כאשר הם ציינו את ההתנהלות החיובית של המועצה, כנדבך מהותי בבואם לשקול סיוע תקציבי נוסף, לפרויקטים לפיתוח תשתיות נוספות, אותם מבקשת המועצה לקדם.