מנהלת הבחירות למועצה האזורית הגלבוע, מודיעה בדבר הצטיידות במסמכים מזהים לצורך הבחירות


 

מנהלת הבחירות למועצה האזורית הגלבוע, מודיעה בדבר הצטיידות במסמכים מזהים לצורך הבחירות:

 

 1. מנהלת הבחירות מודיעה בזה לתושבי המועצה האזורית הגלבוע כי הצבעה בקלפי בבחירות שיתקיימו ב-30.10.2018, תותר רק למי שיזדהה בפני ועדת הקלפי באחד מהמסמכים המזהים הבאים:
   
 1. תעודת זהות הכוללת פרטים מלאים ותמונה.
 2. דרכון ישראלי תקף הכולל תמונה.
 3. רישיון נהיגה ישראלי תקף הכולל תמונה.
 4. תעודה צבאית תקפה (חוגר),  הכולל תמונה.
   
 1. לא יתקבל כאמצע זיהוי כל מסמך אחר כגון: פנקס קופ"ח, כרטיס סטודנט, ומסמכים דומים. וכן לא יתקבל אישור/ קבלה של משרד הפנים שהוזמנה תעודת זהות.
   
 2. מסמך מזהה אשר יוצג ללא תמונה, לא יתקבל !
   
 3. תושב/ בוחר נכבד- ללא תעודה מזהה כאמור לא תוכל להצביע!

 

                                                                                       

                                                                                        שוש שלאל

                                                                                מנהלת הבחירות
                                                                   למועצה האזורית הגלבוע

 

הודעה בדבר אמצעי זיהוי