הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה ולראשות המועצה


עובד נור הוא ראש המועצה הנבחר של המועצה האזורית הגלבוע!

אנו גאים בתושבי הגלבוע שאמרו את דברם באופן מעורר הערכה, כאשר קרוב ל-72% מבעלי זכות הבחירה בגלבוע, מימשו את זכותם להשפיע בעיצוב עתיד הגלבוע והמנהיגות בהובלת ראש המועצה האזורית הגלבוע, בחמש שנים הקרובות.

תושבי הגלבוע קבעו כי עובד נור, ראש המועצה האזורית הגלבוע, ממשיך לקדנציה נוספת לאחר שקיבל 8798 קולות המהווים 55.53% מסך המצביעים. מוטי כהן, שהתמודד מול נור, קיבל 7045 קולות המהווים כ-44% מסך המצביעים.

למליאת המועצה החדשה שתתכנס כבר בשבועות הקרובים יכנסו 21 חברים וחברות חדשים אשר יצרפו לוותיקים שממשיכים ויהיו חלק מההחלטות וסדר היום של המועצה בשנים הקרובות.

 

לפירוט התוצאות לבחירות לראשות המועצה לפי ישובים - לחץ כאן
לפירוט התוצאות לבחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה, ולוועדים המקומיים - לחץ כאן
להודעה הרשמית המלאה של מנהלת הבחירות(פורמט - PDF)
לצפייה  בהודעה הרשמית המלאה של מנהל הבחירות בערבית(פורמט- PDF)

הנהלת מוא"ז הגלבוע יחד עם ועדת הבחירות המקומיות, מבקשים להודות בחום רב לתושבי הגלבוע על הבחירה והמעורבות החברתית המרגשת, ושולחים תודות מרובות לכל הפעילים על העבודה המופתית.

ט.ל.ח