מבססים את החיים המשותפים המוצלחים: הגלבוע כרשות מובילה בתכנית חדשה בה תלמידים יהודים וערבים, לומדים במשותף את השפה האנגלית


מועצה אזורית הגלבוע מהווה שם דבר למודל מוצלח בכל הקשור לחיים המשותפים בין כל האוכלוסיות המתגוררות בה. תובנה בסיסית בביצור מודל מוצלח זה מצביעה על השפעת השפה, כמחברת בין תרבויות וזהויות. קל וחומר כאשר מדובר על שפה "ניטראלית", שהיא לא שפת האם, של המגזר היהודי או הערבי. את התובנה הזו מבינים היטב במינהל החינוך בגלבוע, ומכאן כבר קצרה הדרך לכך שבתי הספר בגלבוע מהווים חלק משמעותי, בתכנית ארצית חדשה של "קרן אברהם", היוצרת שותפויות המתבססות על עבודת צוות לצורך שיפור השפה האנגלית, באמצעות הכרות ולימוד משותף.

עובד נור, ראש המועצה: "כנגזרת מחזון המועצה ויישום מדיניות החיים המשותפים בגלבוע, טבעי לנו לפעול בנושא ולהיות גורם משמעותי בתכנית זו. שפה היא הקשר שלנו לעולם, והיא הדרך בה אנו בונים מחשבה, ומכאן החשיבות הגדולה של התכנית, שבבסיסה הזדמנות מצוינת לעוד היכרות, ולעוד פעילות משותפת שבסופה גם תרומה פדגוגית מהותית. זהו נדבך חשוב נוסף לביסוס החיים המשותפים המוצלחים בגלבוע."

בביה"ס הרב-תחומי עמק-חרוד, נערך המפגש הראשון בו אירחו תלמידי כיתה ח', את חבריהם מתיכון "אחווה נאעורה", כאמור, לצורך לימוד השפה האנגלית. תכנית "לימוד משותף" מאפשרת לתלמידי שכבת כיתה ח', יהודים וערבים, ללמוד מקצוע ליבה במשותף, ובכך לשפר הישגים פדגוגים ולקדם הכרות הדדית של התרבות ואורח החיים. פעילות דומה תתחיל בקרוב גם בין בתי הספר חט"ב ניר-העמק שתלמידיו, ילמדו יחדיו עם תלמידי חט"ב מוקייבלה. סה"כ צפויים לקחת חלק בתכנית כ-130 תלמידים מהגלבוע.

יאיר ילבוסקי, ראש מינהל החינוך בגלבוע: "יתקיימו 10 מפגשי העשרה שיאפשרו לתלמידים ללמוד במשותף שיעורים פרונטליים באנגלית. המפגשים יתחלקו כך שכל ביה"ס יארח חלק מהמפגשים, כאשר האירוח ההדדי תומך באלמנט חשוב של חווית הלימוד בסביבה שונה ממה שהתלמיד הורגל בבית ספרו".

'לימוד משותף' הינה תכנית ארצית של 'יוזמות אברהם', המפעיל אותה בשיתוף המטה לחינוך אזרחי ואגף שפות במשרד החינוך. התכנית כוללת עבודה משותפת של הצוותים החינוכיים בצמד בתי הספר (הערבי והעברי), ומטרתה לקדם הכרות בלתי אמצעית, והכרות הדדית של השפה, התרבות ואורח החיים. מוא"ז הגלבוע מהווה כרשות מובילה בתכנית בה משתתפים 22 בתי ספר בלבד בכל רחבי הארץ.

לירון סגינר, מנהלת מיזם 'לימוד משותף': "כשמדובר בדור העתיד, ישנה חשיבות מכופלת לכך שילמדו להפנים ערכים של סובלנות וכבוד לאחר. בקידום התכנית אנו מבקשים לקדם ערכי שוויון אזרחי וחזון משותף לעתיד טוב יותר, ולצמצם מצב בו תלמידים יהודים וערבים לא נחשפים מספיק, אלה לאלה, ולא מקבלים הזדמנות נאותה להכיר האחד את השני."