חוסן קהילתי הנשען על ישובים חזקים! בגלבוע מסמיכים את חברי הוועדים החדשים


במוא"ז הגלבוע החלו בסבב פגישות עם כל חברי הוועדים שנבחרו או הוכרזו ביישובי הגלבוע, לאחר הבחירות האחרונות. בפגישות הללו מוסמכים חברי הוועדים רשמית לתפקידם המחייב, ומתקיימת פגישת תיאום ציפיות ותחילת העבודה אל מול המועצה. עובד נור, ראש המועצה הנבחר, ביקש מצדו לנצל את ההזדמנות להודות בחום לחברי וחברות הוועדים, על השליחות שלקחו על עצמם למען הכלל, ולספק להם צידה לדרך עם חומר רקע מקיף.

זוהי ישיבת הוועד המקומי הראשונה והאחרונה אותה מנהל ראש המועצה, כאשר במהלכה נבחר יושב הראש, אשר יוביל מעתה את פעילות הוועד. בכל הישיבות לקחו חלק גם שני סגניו של ראש המועצה (דודי בונפיל והישאם זועבי), וכן ענת מור, מנכ"לית המועצה, וזאת כביטוי נוסף לכך שבמוא"ז הגלבוע, רואים בפגישות הללו הרבה מעבר לאקט פורמלי. הוועד המקומי מהווה זרוע חיונית לניהול הישובים, והישבה הזו משמשת כישיבת התנעה לעבודה מסודרת ונכונה בוועד, כאשר דלתות המועצה פתוחות לעזרה בכל מצב, ולעבודה משותפת כמו תמיד.

עובד נור, ראש המועצה: "התושב יימצא תמיד במרכז והוועד הוא כלי משמעותי אשר מתווך זאת עבורנו, ויחדיו אנו מבססים קהילה חזקה. הפגישות הללו באות להזניק את שלל הפעילויות המשתפות והמשותפות שנקיים, ואשר יצעידו את יישובי הגלבוע לפסגות חדשות! מהר מאוד נמשיך את התנופה של הקדנציה הקודמת, ונכנס לעבודה רציפה בה הנהלת המועצה נפגשת באופן קבוע עם הוועד, ויחדיו מגבשים את הצרכים, עושים להם תעדוף (בהתאם לקריטריונים שוויוניים), וביחד מגייסים משאבים ויוצאים לעבודה משותפת לרווחת היישוב ותושביו".

בהמשך לדבריו של ראש המועצה, יצוין כי וועד המקומי הינו גוף סטטוטורי חיוני בשלטון דו-רובדי, וביטוי להכרת המדינה באופיו הייחודי של הישוב הכפרי. הוועד אחראי על מתן השירותים המוניציפליים של היישוב, ומייצג את כלל התושבים ביישוב. על הוועד חלים כללי המשפט הציבורי-מנהלי, והמועצה רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לוועד מקומי, למעט בתחומים מסוימים הדורשים את התערבות משרד הפנים.